KLARER DU DISSE

 


HER FINNER DU:

FØRST ENKLE OPPGAVER 1 og
NOEN ENKLERE OPPGAVER.
DERETTER
TO ORD BLIR TIL FIRE
 
SVAR ER NEDERST PÅ SIDEN.


ENKLE OPPGAVER 1:

1) Det er 22 votter i en skuff i et mørkt rom.
Fem par gule, fire par oransje og to blå.
Hvor mange votter kan man maksimalt ta opp før man har et helt par i samme farge?


2) En brannmann står på det midterste trinnet av en stige og holder på med å slukke en brann. Etter en stund haler han opp slangen litt og klatrer tre trinn opp. Men varmen er for sterk, så han må gå fem trinn ned igjen.
Når brannen er i ferd med å komme under kontroll, går han ni trinn opp og står da på det øverste trinnet. -
Hvor mange trinn har stigen?


3) Familien er samlet i tre forskjelige generasjoner. - Det kunne være gøy med en liste over oss, sier den yngste og finner frem blyant og papir. Ide han peker på de enkelte familiemedlemmene, skriver han følgende liste:

1 Farfar
1 Farmor
2 Fedre
2 Mødre
4 Barn
3 Barnebarn
1 Bror
2 Søstre
2 Sønner
2 Døtre
1 Svigerfar
1 Svigermor
1 Svigerdatter
____________________________
I alt 23 familiemedlemmer

- Men det er da ikke 23 av oss utbryter farfar. - Vi er bare syv så du må ha gjort en feil.
Det var nok ingen feil, så hvordan var dette regnestykket mulig?4) Den nye presten skulle besøke sognebarna sine. Langt inne i skogen kom han til en hytte med en skjeggete eier. - Hvem er det som ligger under treet der borte og sover? spurte presten og pekte på en mann med like myg skjegg som eieren. - Jeg har ingen søstre eller ingen brødre, svarte eieren av hytta, - men faren til den fyren er sønn av min far.
Hvem er han?


5)Ole og Mette har vært gift i 20 år. Summen av deres alder er 91. Ole er nå dobbelt så gammel som Mette var da Ole var like gammel som Mette er nå.
Hvor gamle er Ole og Mette?


6) To sønner og to fedre har vært på jakt og skutt 3 ender. Når de deler dagens bytte, får hver av dem en and.
Hvordan kan det la seg gjøre?7)
Hvilken dag er to dager etter dagen etter dagen før i går?


8) I en svømmehall spør en badegjest sjefsbadevakten om hvordan han avgjør om en person er skikket til å bli en effektiv badevakt. Sjefsbadevakten svarer:" Vi fyller det lille badebassenget med vann og gir deretter søkeren en tesje, en tekopp og en bøtte og ber han tømme bassenget fortest mulig". " Ok", svarer gjesten, " og en effektiv badevakt vil velge bøtten fordi den tar mest vann?"
Hva svarer sjefsbadevakten til det?9) Du skal besøke bestemor. Hun har fødselsdag, og du vil gi henne de to flotte kakene som du nettopp har bakt. Mellom ditt hus og huset til bestemor er det syv broer, og under hver bro bor det et troll. Hvert troll krever betaling før du kan krysse broen hans.
Hvert troll krever halvparten av kakene du har når du kommer til hans bro, men fordi det er vennlige troll, gir hvert av dem deg en kake tilbake før du går videre.
Hvor mange kaker må du ta med hjemmefra for at du til slutt kan gi bestemor to kaker?10) Hvilken av disse bokstavene skiller seg ut?

                                N  A  H  V  F


___________________________________________________________________________


Her er noen enklere oppgaver og bryne seg på. Lykke til!

Svarene finner du nederst på siden.1) Professor Humle, som begynner å dra på årene, er etter hvert blitt ganske distre. En dag han var på vei til en forelesning, passerte han et rødt lys og svingte inn i en enveiskjørt gate i feil retning.
En politimann som observerte det hele, gjorde ingenting.

Hvorfor ble ikke professor Humle tatt?
2) I Jensens hytte, der temperaturen er under frysepunktet, er det en avis, et ildsted, noen opptenningsved og en oljelampe.
Men Jensen har bare en fyrstikk.
Hva bør han tenne først?
3) I en by i Texas har 5% av befolkningen hemmelig nummer.
Hvis du velger 100 vilkårlige telefonnummer ut av denne byens telefonkatalog, i gjennomsnitt.
Hvor mange av disse ville være hemmelige nummer? 
4) Det finnes en gammel oppfinnelse som gjør at mennesker kan se gjennom vegger.
Hvilken oppfinnelse er det?5) Foruten at de selvsagt er å finne i samme ordbok, hva annet binder disse ordene sammen og gjør dem til en spesiell gruppe.
Flor - lime - Irak - rep - alle - mot - senga.6) Jeg trives blant tyver og blant de villeste ville. Jeg er alltid til stede når noen tar en hvil. Jeg trives i hvite omgivelser, men ikke i røde og grønne. Blant verdensmestre er jeg alltid først, og jeg finnes til slutt i hvert eneste liv, men aldri i døden.
Hvem er jeg?7) En møller kom inn i en mølle som hadde fire hjørner, i hvert stod det tre sekker, og på hver sekk lå det tre katter som hadde tre unger hver.
Hvor mange føtter fantest det i møllen?8) Atle liker å stelle i hagen. Han har plantet tre forskjellige sorter: roser, tulipaner og påskeliljer.
Hvor mange planter har han satt i jorda, hvis alle er roser bortsett fra to, alle er tulipaner bortsett fra to og alle er påskeliljer bortsett fra to?9) "Ibsens ripsbusker og andre buskvekster."
Kan du stave dette uten å bruke bokstaven b?10) Dersom det sitter 15 kråker på et gjerde og man skyter 1/5 av kråkene.
Hvor mange sitter da igjen på gjerdet?11) En båt har kapasitet på 52 mennesker. Når nr. 52 går ombord, begynner båten å synke. Hvorfor?12) Hvis sju katter greier å fange sju mus på sju dager, hvor lang tid vil det da ta for ti katter å fange ti mus?13) Jeg er fire ganger eldre enn min datter. Om 20 år vil jeg være dobbelt så gammel som henne. Hvor gammel er vi nå?14) En bestemt familie består av både jente og guttebarn.
Hver av guttene har det samme antall brødre som han har søstre. Hver av jentene har dobbelt så mange brødre som hun har søstre. Hvor mange gutter og hvor mange jenter er det i denne familien( foreldrene teller ikke med)?15) All strøm var borte i byen og ingen av gatelysene eller lyssignalene virket. En mørk limousin kjørte ned den nyasfalterte veien uten lysene på. En ung gutt kledd i mørke klær gikk ut i veien rett foran bilføreren, men sjåføren klarte å bremse opp i tide.
Månen lyste ikke og gutten hadde ikke noen lommelykt eller annen form for lys med seg. Hvordan kunne sjåføren se gutten?


 

TO ORD BLIR TIL FIRE:


Det blir oppgitt to ord, et tredje skal du finne selv. Det skal i likhet med de oppgitte ord være et selvstendig ord, men når det blir koblet til det første som endestavelse og det siste som forstavelse, skal det danne to nye ord.

EKSEMPEL:   TYGGE............STRIKK    =   TYGGE   GUMMI   STRIKK


LYKKE TIL!1. BIL ..................... MAST

2. NØKKEL ............... RING

3. HVIT.................... GLASS

4. SOLBÆR............... MUGGE

5. SKJERM ............... SEILER

6. KJELE ................. JAKKE

7. BESTAND ............. FIN

8. BØLGE ................ DEKNING

9. ADVENT............... ARTERIE

10. HULE................. RAMME

11. TRE .................. BLOMSTER

12. LAMPE ............... BALL

13. BRO .................. BITT

14. HÅR .................. HORMON

15. GARN ................ KRAKK

16. GRESS ................ PLANTE

17. HYTTE ...............DRYPP

18. KROKAN ............. DANS

19. SYKKEL .............. DANS

20. KJÆRESTE .......... DANS

21. SIL .................... DANS

22. NESE ................. DANS

23. KOR .................. LEIK

24. LYKKE ............... KAPSEL

25. LØPE ................. BANE

26. LEIRE ................ FOT

27. NABO ................DRIKKER

28. NORD ................ MANSJETT

29. PLASK ............... FRAKK

30. PRIS ................. HET

31. ROM ................. BRUDD

32. RUMPE .............. BINDE

33. BLÅSE ............... PLASS

34. BOK ................. ANGER

35. BOLIG ............... FLØYTE

36. BRO ................. LUS

37. FRED ................ HUND

38. GLASS ............... SYN

39. GRO ................. LØS

40. GRÅ ................. SKJØR

41. BLOD ................ LATING

42. LESE ................. STAV

43. JORD ................ PLUKKER

44. JERN ................ BANKER

45. KJEPP ............... LOFT

46. VENN ................LÅS

47. PIGG ................. BØRSTE

48. SNE .................. FARE

49. LESE ................. GLASS

50. BADE ................BELTE

51. LAGER .............. SKIP

52. STRIKKE ............ NØSTE

53. HALV ................ SKINN

54. TRAN ................ HALS

55. SØLV ................. ØL

56. STRAND ............. ORM

57. GJENNOM ........... SPILL

58. NYPE ................. MALING

59. DYNE ................. FUGL

60. TURIST ............... DAME

61. TRE ................... SVART

62. BOMBE ............... ANGREP

63. KULE ................. PLASS

64. HUS ................... SKAP

65. PUZZLE ............... DÅSE

66. SEX .................... FLY

67. KULE .................. TANG

68. BOK .................... LIM

69. TRE ....................LISSE

70. IS ....................... FLØTESVAR TIL ENKLE OPPGAVER:

1) I verste fall er de første 11 vottene man tar opp av skuffen venstrehåndsvotter. Derfor kan man bli nødt til å ta opp 12 votter før man har en vott til både høyre og venstre hånd.


2) Han går + 3 - 5 + 9 = 7 trinn over det midterste. Da er det også 7 trinn under, så stigen har 15 trinn.


3) Det er bare syv, nemlig to jenter og en gutt, moren og faren deres og farfar og farmor.


4) Det var mannens sønn.


5) Ole er 52 år og Mette er 39 år.
52 + 39 = 91. Da Ole var 39, var Mette 26, og det stemmer at 26 + 26 gir 52 år


6) De var tre personer. En mann, hans far og hans farfar. ( To fedre og en sønn.)


7) Dagen to dager etter dagen etter dagen før i går er : i morgen.


8) " Nei", svarer sjefsbadevakten. " En effektiv badevakt vil ta ut bunnproppen for å få bassenget tømt fortest mulig."


9) Du må ta med deg to kaker.
Har du det, må du ved hver bro betale en kake, men du får også en kake tilbake.


10) V   Alle de andre bokstavene er lagd med tre linjer.

SVAR TIL NOEN ENKLERE:


1) Han gikk til fots.

2) Fyrstikken.


3) Ingen selvfølgelig. Du finner ikke hemmeligenummer i telefonkatalogen.


4) Vinduet.

5) Alle blir navn på personer når de leses bakfra.

6) Bokstaven V.

7) To føtter, katter har poter.

8) 3 planter

9)
Det gjøres slik: D-E-T-T-E.

10) Ingen. Lyden av skuddet skremte de andre.

11) Båten er en ubåt.

12) Sju dager.

13) Jeg er 40 år og min datter er 10 år.

14) Familien består av 4 gutter og 3 jenter.

15) Det var midt på lyse dagen, så det var ikke noe problem å se gutten.

SVAR TIL TO ORD BLIR TIL FIRE:1. NOT

2. VIN

3. MATROS

4. SAFT

5. BRETT

6. DRESS

7. DEL

8. RYGG

9. KRANS

10. MALERI

11. SNITT

12. FOT

13. STEIN

14. VEKST

15. BAR

16. KAR

17. TAK

18. IS

19. TUR

20. PAR

21. REGN

22. RING

23. SANG

24. HJUL

25. BANE

26. KLUMP

27. SKAP

28. LYS

29 REGN

30. VERDI

31. SKIP

32. TROLL

33. ORKESTER

34. STAV

35. BLOKK

36. HODE

37. LØS

38. KLAR

39. BUNN

40. BEIN

41. ÅRE

42. BOK

43. BÆR

44. TEPPE

45. LOFT

46. SKAP

47. SKO

48. RAS

49. BRILLE

50. BUKSE

51. ROM

52. GARN

53. MÅNE

54. FLASKE

55. FAT

56. HUGG

57. SKUE

58. ROSE

59. TREKK

60. KONTOR

61. KULL

62. FLY

63. LAGER

64. HJØRNE

65. SPILL

66. BOMBE

67. HULL

68. PAPIR

69. SKO

70. KREM