I FANTASIENS VERDEN.

 Fantasi er landet uten grenser som gjør oss alle til konger.
 Fantasi er viktigere enn kunnskap. Kunnskap gir makt, men fantasi gir liv.
 
Den som ikke føler angst, mangler noe som ingen kan være foruten: fantasi.