STJERNETEGN

Astronomi er vitenskapen om himmellegemene og verdensrommet, og har en lang historie. Allerede i de eldste tider spilte astronomien en viktig rolle for menneskene, de så opp og ut på nattehimmelen for å navigere, for å bestemme tiden, for å lage kalender og de grupperte stjernene i stjernebilder . Man vet at kinesiske astronomer beregnet formørkelser før år 2100 f. Kr. Også inderne, babylonerne, egypterne og grekerne i det gamle Hellas var ivrige astronomer.

Astronomiens utvikling har siden den gang astronomene var henvist til å studere verdensrommet med det blotte øyet, foregått i etapper. Utviklingen har hatt sammenheng med fremskritt innen teknikk, fysikk og matematikk. En milepæl i astronomiens historie var da Galileo Galilei rettet et teleskop mot universet.På denne siden har jeg om:

Elementene
Kvalitetene
Husene
Stjernetegnene
Div. linker


ELEMENTENE.


De tolv stjernetegnene er delt opp i fire elementer. På samme måte som denne planeten består av ild, jord, luft og vann. Innen astrologi symoliserer elementene bevissthetstilstander. Stjernetegn i samme element deler grunnleggende egenskaper.


Elementet ild til:

VÆREN
LØVEN
SKYTTEN

Dette elementet er fullt av energi, pågangsmot og optimisme. Fantasi, eventyr, utålmodighet og viljestyrke preger hverdagen.
Elementet jord til:

TYREN
JOMFRUEN
STEINBUKKEN

Dette elementet preges av realisme, jordnærhet og praktiske evner. Tålmodighet, selvdisiplin, målrettet og en fornuftig holdning til livet er en naturlig del av hverdagen.
Elementet luft til:

TVILLINGENE
VEKTEN
VANNMANNEN

Dette elementet er fullt av mental kapasitet, logikk og rasjonalitet. Tanker, ord, abstrakte begreper, utfordringer av inntellekt og verdisetting av andres tanker preger hverdagen.
Elementet vann til:

KREPSEN
SKORPIONEN
FISKENE

Dette elementet preges av følelser og mennskelig innsikt. Subjektivitet, emosjoner, stemninger og sensitivitet ikke-verbal kommunikasjon, er en naturlig del av hverdagen.
KVALITETENE.


VÆREN
KREPSEN
VEKTEN
STEINBUKKEN

De ledende tegnene innleder en ny årstid. Våren, sommeren, høsten og vinteren. Disse tegnene liker å sette ting i gang og tar initiativ, men det er ikke alltid like lett å fullføre et prosjekt.
TYREN
LØVEN
SKORPIONEN
VANNMANNEN

De faste tegnene fullfører det de ledende tegnene har satt i gang. De er utholdende, stae og tålmodige. Det er ikke lett for dem å forandre retning eller standpunkt.
TVILLINGENE
JOMFRUEN
SKYTTEN
FISKENE

De bevegelige tegnene er fleksible, tilpasningsdyktige og endringsvillige. De liker forandring fordi de likevel klarer å holde tunga rett i munnen. Noen ganger blir de for vinglete, kaotiske og uforutsigbare.


HUSENE.

Et fødselshoroskop er delt opp i 12 deler som kalles hus. Disse husene symboliserer livsområder. Og kan fortelle deg noe om hvor planetenes energier spilles ut eller får utfolde seg. Nedenunder kommer en kort beskrivelse av hvert livsområde.

1. HUS/ASCENDANTEN -
hvordan vi møter
livet/personligheten.

1. hus symboliserer hvem vi er, vår identitet og opplevelse av vår fødsel.
Ascendanten er veien til Solens potensiale/ vårt potensiale og kan også beskrives som det vi har blitt rost for i vår barndom. Vårt fysiske utseende og ansikt kan vises i 1. hus.
2. HUS - potensielle
evner/tilknytning.

2. hus symboliserer våre verdier og ressurser, og gir oss identitet gjennom det vi eier. Det viser våre holdninger til den materielle verden. Det symboliserer hva vi ønsker oss og vår medfødte rikdom - både materielt og ikke- materielt.3. HUS -
kommunikasjon/hjernen.

3. hus representerer kommunikasjon. Det representerer språket vårt, vårt forhold til kunnskap og den første skolegang. Huset symboliserer det konkrete sinn, venstre hjernehalvdel, vår rasjonelle tanke. Det kan også representere
våre nære omgivelser og søsken.4. HUS/IC
våre røtter/hjemmet.

4. hus beskriver vårt nåværende hjem eller vårt barndomshjem. Det symboliserer våre røtter, vår slekt og indre sentrum for hvile. Det kan beskrive hvordan barnet oppfatter sin far.5. HUS
vårt kreative selvuttrykk/glede.

5. hus symboliserer våre talenter, romantikk, barn og hva de betyr for oss. Det viser på hvilket område vi nyter vår identitet og har behov for å være spesiell. Huset er området der vi har lyst til å skape noe kunstnerisk/kreativt og det viser hva som gir oss glede.6. HUS
de daglige rutiner/arbeid.

6. hus symboliserer våre daglige rutiner og hvordan vi utfører dem. Det representerer det "vi er nødt til å gjøre for å leve" - et daglig levebrød. Det symboliserer også kjæledyr og helse.7.HUS/DESCENDANTEN
partnerskap.

7. hus symboliserer ekteskap, partnerskap og forhold til en annen person. Det representerer hva vi søker hos en partner, og skjulte sider i oss selv.8. HUS
transformasjon.

8. hus symboliserer andres verdier og ressuser - gjerne gjennom ekteskap, arv eller kompaniskap. Huset representerer sex, død, gjenfødelse og tabuer. Det er her uløste problemer viser seg og skilsmisseprosesser. Det symboliserer også det okkulte.9. HUS
utvidelse av horisonten.

9. hus symboliserer ekspansjon og søken. Det representerer filosofi, religion, reiser, høyere utdannelse og jus. Det symboliserer høyre hjernehalvdel og svigerfamilien.10. HUS/MC
ditt livsmål/offentlighet.

10. hus symboliserer ambisjoner, livsmål, yrkesvei, status og karriere. Det representerer autoriteter og kan symbolisere mor og hvordan vi vinner mors kjærlighet. Huset står for dinoffentlige image og viser hva vi vil at andre skal beundre.
11. HUS
venner og grupper/offentlig samvittighet.

11. hus symboliserer venner, grupper, organisasjoner og trossystemer. Det representerer ideologi, vår sosiale bevissthet og nyskapning. Huset symboliserer vårt adferdsmønster i grupper, hvordan vi fungerer som del av et system og hvordan vi skaffer oss venner.12. HUS
underbevistheten/hemmeligholdelse.

12. hus symboliserer lengsel etter livmoren, lengsel etter noe som er større enn oss selv. Huset representerer den kollektive identitet, drømmer, underbevisstheten, flukt og grenseløshet. Od det beskriver det som aldri ble sett. Det symboliserer mors tilstand under svangerskapet.VÆREN: 21.mars - 19. april

Ild - ledende - maskulin

1. hus - Mars

Hodet/fjes.

ER DU FØDT I VÆREN:

Da er du dynamisk, høy avgjørelseskraft, har stort initiativ og motivasjon og er ærlig og direkte. Men du har også en tendens til sinne, aggresjon, grovhet, utålmodighet, egoisme og raseri.Stjernetegnet kombinerer ildens entusiasme, den ledende energiens handlekraft og den maskuline utadventhet, med Mars' energiske pågangsmot. Dette stjernetegnet symboliserer skaperkraft, igangsettende egenskaper og utålmodighet. Ting skal være uforutsigbare og utfordrende, for at en Vær skal ha det bra.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Løven, Skytten, Vannmannen og Tvillingene.

ELEMENT: Ild.

TYREN; 20. april - 20. mai

Jord - fast - feminin

2. hus - Venus

Nakken/halsen

ER DU FØDT I TYREN:

Da er du stabil pålitelig person, lidenskapelig partner, kunstnerisk, rolig og korekt. Men du har også en tendens til å være påståelig og sta, grådig og materialistisk. Tyren står for fasthet, og praktisk sans. Stjernetegnet kombinerer jordnærhet, den faste energiens stahet og den feminine mottagelighet, med Venus' sans for verdier. Dette stjernetegnet symboliserer vedlikehold, konsekventhet og den fullfører det den har bestemt seg for å videreføre. Ting skal være praktiske og vakre, for at en Tyr skal ha det bra.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Jomfruen, Vannmannen, Løven og Væren.

ELEMENT: Jord.

TVILLINGENE: 21. mai - 21. juni

Luft - bevegelig - maskulin

3. hus - Merkur

Lunge/bryst/armer/hendene/nervesystemet

ER DU FØDT I TVILLINGENE:

Da er du temperamentsfull, filosofisk, intelligent, rasjonell og effektiv. Men du kan også være utålmodig og rastløs, snakkesalig, barnslig og useriøs. Tvillingene symboliserer kommunikasjon, ord, tanker, informasjon og nysgjerrighet. Tegnet kombinerer luftens mentale evne, den bevegelige egenskapens tilpasningsdyktighet og den maskuline rasjonalitet, med Merkurs behov for å kommunisere. Dette er et stjernetegn som har objektivitet og tenker rasjonelt. For at en Tvilling skal ha det bra, må det skje mye, ofte og vitebegjærligheten må stadig utfordres.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Vekten, Vannmannen, Løven og Væren,

ELEMENT: Luft.

KREPSEN: 22. juni - 22. juli

Vann - ledende - feminin

4. hus/IC - Månen

Brystene/maven/magesekken.

ER DU FØDT I KREPSEN:

Da er du ærgjerrig og føler stor tilknytning, intuitiv, sympatisk og føler stor omsorg. Men du er også mistenksom, manipulerende og kan være innesluttet. Krepsen kombinerer vannets følelser og intuisjon, den ledende energiens igangsettende egenskaper og den feminine sensitivitet, med Månens behov for trygghet og næring. Krepsen er et subjektiv og følelsesmessig engasjert tegn. Det er forsiktig og vil helst vise omsorg ovenfor andre. En Kreps som er trygg på sine omgivelser, har et godt og trygt hjem og representerer sine følelser, er en fornøyd Kreps.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Skorpion, Fisken, Jomfruen og Tyren

ELEMENT:

LØVEN: 23. juli - 23. august

Ild - fast - maskulin.

5. hus - Solen

Hjertet/ryggraden

ER DU FØDT I LØVEN:

Da liker du selvutfoldelse, er original og åpen, lojal, selvsikker og dynamisk. Men du har også en tendens til å være selvopptatt og dominerende, nesten diktatorisk. Løven symboliserer glede og lek, stolthet og generøsitet. Stjernetegnet kombinerer ildens kreativitet, den faste egenskapens utholdenhet og den maskuline pågåenhet, med Solens utstråling og egosentrisitet. Løven elsker oppmerksomhet og vil gjerne være verdensmester. Når en Løve er midtpunktet for alles oppmerksomhet på en fest, har Løven det bra - da kan du ikke unngå å legge merke til den stolte Løve.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Skytten, Væren, Vekten og Tvillingene.

ELEMENT: Ild.

JOMFRUEN: 23. august - 22. september

Jord - bevegelighet - feminin

6. hus - Merkur

Buken/innvoller

ER DU FØDT I JOMFRUEN:

Da er du organiserense/praktisk, analytisk, veloverveiende, myk og ettergivende. Men du er også nervøs, skeptisk og lite tolerant. Stjernetegnet kombinerer det jordnære, det fleksibile og det sensitive, med Merkurs mentale hurtighet. Jomfruen vidreforedler og detaljstyrer. Tegnet symboliserer en praktisk tilnærming til livet, men noen ganger blir Jomfruen for opptatt av at alt skal være perfekt. En Jomfru kritiserer gjerne, men reagerer selv negativt på kritikk. Ting skal gjøres nøye og skikkelig, for at Jomfruen skal kunne ha det bra.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Steinbukken, Tyren, Skorpionen og Krepsen.

ELEMENT: Jord.

VEKTEN: 23.september - 22. oktober

Luft - ledende - maskulin

7. hus/Descendanten - Venus

Nyrer/korsrygg

ER DU FØDT I VEKTEN:

Da er du vennlig, høflig, kompromiss-skapende, har sjarme, eleganse, liker diplomati, likevekt og freidighet. Men du har også en tendens handlingssvakhet, uærlighet, smiger og koketteri.
Vekten reprensenterer balanse og harmoni. Stjernetegnet kombinerer luftens intellekt, den ledende energiens igangsettende egenskaper og den offensive maskuline energi, med Venus' sans for skjønnhet. Vekten tar hensyn til andre og ser flere sider av en sak. Partnerskap er viktig for en Vekt. En vekt har det bra når forholdet til kjæresten er i harmoni og livet er bekvemt, vakkert og sosialt.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Vannmann, Tvillingen, Skytten og Løven.

ELEMENT: Luft

SKORPIONEN: 23. oktober -
21. november

Vann - fast - feminin

8. hus - Pluto

Underlivet/blære/kjønnsorganer

ER DU FØDT I SKORPIONEN:

Da har du følelsesmessig dybde og er sikker og håndfast, du har en stor idealisme og streber etter høyere nivåer. Men du har også en tendens til fanatisme, selvdestruksjon, okkulte tanker, sjalusi og hevntanker, pining og besatthet.
Tegnet kombinerer vannets intusisjon, fasthet i følelser og en innadvent holdning, med Plutos intense, dype, mørke makt. Skorpionen manipulerer andre og har behov for følelsesmessig kontroll. Stjernetegnet gjemmer og hemmeligholder sine følelser, og utsondrer en enorm erotisk tiltrekningskraft. En Skorpion har det bra når hun kontrollerer sin partner seksuelt og vet hva andre føler.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Fisken, Jomfruen, Steinbukken.

ELEMENT: Vann

SKYTTEN : 22. november - 21. desember

Ild - bevegerlighet - maskulin

9. hus - Jupiter

Lår/hofter

ER DU FØDT I SKYTTEN:

Da har du stor innsikt, er livlig og lærelysten, har humor, entusiasme, optimisme, toleranse og organiseringsevne. Men du har også en tendens til mental arroganse, utålmodighet og hovenhet.
Skytteren inspirerer og motiverer. Stjernetegnet kombinerer ildens eventyrlyst, bevegelighetens fleksibilitet og maskuline uredde siden. med Jupiters ekspanderende evne. Skytten er full av ideer, optimisme, tro, håp, visjoner og moralske tanker. Tegnet må hele tiden utvide horisonten. En Skytte har det bra når ideene inspirerer andre, på reiser og når livssynet gir et klart mål.

DU PASSER BEST SAMMEN MED: Væren, Løven, Vannmannen og Vekten.

ELEMENT: Jord.

STEINBUKKEN: 22. desember -
19. januar

Jord - ledende - feminin

10. hus/MC - Saturn

Knær/hud/tenner/knokler

ER DU FØDT I STEINBUKKEN:

Da er du ambisiøs, formende, hengivende, arbeidsom og målorientert. Men du kan også ha litt mangel på spontanitet og sensitivitet, og være sta, fordømmende og kontrollerende.
Steinbukken er strukturert. Stjernetegnet kombinerer det jordnære, den igangsettende kvaliteten og den subtile oppfatningsevne, med Saturne grenser og rammer.
Steinbukken er ansvarsfull, stabil, ambisiøs, organisert og alvorlig. Ofte er Steinbukken optett av tradisjoner. Når rammene og målet er på plass, har en Stenbukk det bra - da tar Stenbukken systematisk skritt for skritt mot målet. 


DU PASSER SAMMEN MED: Tyren, Jomfruen, Væren og Skytten.

ELEMENT: Jord

VANNMANNEN: 20.januar - 18.februar

Luft - fast - maskulin

12. hus - Uranus

Ankler/legger/sirkulasjon

ER DU FØDT I VANNMANNEN:

Da er du veldig sosial, vennlig, kreativ og stolt. Men du kan også være tankeløs, indirekte og svevende. Vannmannen står for uavhengighet og intellekt. Stjernetegnet kombinerer luftens tanker, den faste egenskapens konsentrasjon og offensivitet, med Uranus' grensesprengende nytenkning.
Vannmannen tenker og handler annerledes enn andre.    tegnet er originalt, har behov for frihet og liker seg i grupper som ikke er som andre. Blant gode venner med meget forskjellig bakgrunn, har vannmannen det bra.

DU PASSER SAMMEN MED: Tvillingen, Vekten og skytten

ELEMENT: Vann

FISKENE: 19.februar - 20. mars

Vann - bevegelighet - feminin

12. hus - Neptun

Føtter

ER DU FØDT I FISKENE:

Da er du virkelighetsnær, fornuftig, snill, vurderende og planmessig. Men du har også en tendens til å være humørsyk, uberegnelig og trang til å føle deg som martyr.
Stjernetegnet kombinerer vannets sensitivitet og intuisjon, fleksibilitet og en kollektiv ikke-verbal kommunikasjon,med Neptuns offervilje og grenseløse følelser.
 Fiskene tilpasser seg det meste og har et stort behov for å flykte fra noe trivielt. Fiskene er veldig kreative, musikalske,kunstneriske og drømmende. Fiskene er følsomme, ydmyke, romantiske og ofte kaotiske. En fisk har det bra når livet ikke er for organisert og det er tid og rom for drømmer og flukt.

DU PASSER SAMMEN MED: Krepsen, Skorpionen, Tyren og Steinbukken.

ELEMENT: VANN
Velkommen til astrologiens
forunderlige verdenORD OG UTTRYKK SOM BRUKES PÅ NETTET

Reiki

En form for healing.

 

Reinkarnasjon

Sjelevandring/gjenfødelse.

 

Runer

Steiner med symboler med ulike betydninger. Et godt hjelpemiddel i spådom.

 

Sjaman

Jobber med moderjord og naturens kraft.

 

Spiritisme

Troen på en åndeverden, og at mennesker kan komme i kontakt med de avdødes ånder.

 

Spirituell

Ha kontakt med universet og åndeverden.

 

Traumer

Vanskelige/dramatiske situasjoner.

 

Tuning

Koble seg på en annen person.

 

Visualisering

Å se for seg.

 

Wicca

"Moderne hekser" med fokus på naturen, modergudinner, magiske ritualer og hekseri.

 

Yin & Yang

Kinesisk symbolbegrep om motsetningene som utfyller hverandre. Yin oppfattes som den feminine,

og Yang den maskuline.

 

Åndelig

Se spirituell.