SANGLEKER OG ANDRE LEKER

 

Her kommer noen sangleker og andre leker:

Abboren leker
Antall deltakere: Passelig antall 8 personer.
Utstyr: Ingen.

Vi står på kne i en ring og holder hverandre i hendene. En elev er abbor og sitter inne i ringen. Abboren svømmer rundt inn i ringen, mens vi alle synger. Når vi synger ”Abboren se her”, løfter alle armene raskt opp og ned, mens abboren prøver å komme seg ut av ringen. Klarer han det ikke, må han være med en gang til. Klarer abboren å komme seg ut av ringen, skal han/hun peke ut en ny abbor.


 


Bjørnen sover
Antall deltakere: Minimum 3-4 personer.
Utstyr: Ingen

:/: Bjørnen sover, bjørnen sover
i sitt varme hi. :/:
Han er ikke farlig,
når man blott er varlig,
:/: men man kan dog :/:
aldri på ham tro.

Bjørnen ligger og sover midt i ringen. De andre elevene går rundt bjørnen, mens de synger sangen ”Bjørnen sover”. Idet det siste ordet i sangen synges, spretter bjørnen opp og fanger en av de andre elevene. Denne eleven blir bjørn neste gang  


Blir du med…
Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover (parttall).
Utstyr: Ingen.

Vi stiller opp i to ringer. De som står i den innerste ringen, holder hverandre i hendene, De som står i den ytterste ringen, legger hendene på skuldrene til de som står i den innerste ringen. Vi tar små galloppsteg til venstre (flytt først venstre fot og sett så høyre inntil), mens vi synger. Når vi kommer til ”en to tre”, slipper alle i den ytterste ringen taket, klapper en gang i hendene (en) og går ett skritt til høyre (to tre). Er tempoet stort, kan dette være nokså vanskelig. 

Bro, bro, brille
Antall deltakere: Minimum 8 personer.
Utstyr: Ingen.

Bro bro brille
klokka ringer ell've.
Keiseren står
på sitt høyeste slott.
Så hvit som en and,
s å sort som en brann.
Fare, fare krigsmann,
døden skal du lide.
Den som kommer aller sist
skal iden sorte gryte

To elever danner en bro med armene, og bestemmer seg for hva de skal ”lokke” de andre med, for eksempel is og sjokolade. Elevene går i 8-tall gjennom broa. De synger sangen ”Bro, bro, brille”. Når de kommer til: ”i den sorte gryte”, fanger ”broen” den eleven som er under broen. Vedkommende får velge mellom to ønsker, for eksempel is og sjokolade. Hun/han stiller seg bak den personen som representerer det som ble valgt. Når alle er fanget, og har stilt seg bak en av de to som dannet broen, trekker de hver sin vei for å se hvem av ”valgene” som var det mest populære.  


Bu bu er du eit troll
Antall deltakere: Passelig med 8-10 personer.
Utstyr: Ingen.

Vi stiller opp i en ring. En elev står inne i ringen. Personene i ringen går rundt, mens vi synger sangen. Med jevne mellomrom tramper vi i gulvet, og bøyer oss inn mot midten av ringen. Når sangen er ferdig, skal personen i midten telle til tolv. Klarer hun/han det, bestemmer personen hvem som skal stå inne i ringen neste gang. Dersom hun/han ikke klarer det, er personen et troll og skal prøve å fange de andre. 

Buggi buggi
Antall deltakere: Passelig antall 8-10 personer.
Utstyr: Ingen.

Vi stiller opp i en ring. Mens vi synger den første delen av teksten utfører vi bevegelsene. Man varierer kroppsdelen det synges om; Høyre hånd, venstre hånd, høyre for, venstre fot, nesen, hodet, hele kroppen. Videre når man synger:
”Å, buggi, buggi, buggi”: Ta hverandre i hendene og gå mot midten.
”Å, buggi, buggi, buggi”: Gå tilbake.
”Å, buggi, buggi, buggi”: Gå mot midten.
”Så er vi der igjen”: Gå tilbake.

Det er så deilig…
Antall deltakere: Passelig med 10 personer og oppover.
Utstyr: Evt. rytmeinstrument.

Fire-fem barn blir plukka ut til å være trær i skogen. De blir enig seg imellom hvem som skal være røver. Vi leker at røveren har kledd seg ut som et tre. Trærne stiller seg opp med armene hevet som grener. De andre barna synger sangen, mens de går. På slutten av sangen fanger røveren en i flokken. Når leken tar til på ny, er den som ble fanget med i tre-gruppa.

Alternativ: Dersom barneflokken er stor nok til det, kan man velge fem klokkere som på hvert sitt rytmeinstrument slår timeslagene på slutten av sangen. Alle de andre står stille mens klokka ringer. Røveren får ikke fange før klokka har slått fem slag. 


En båt fra Kina
Antall deltakere: Fra 8-10 personer.
Utstyr: Ingen.

Vi stiller opp i en ring med lederen i midten.
1. vers: Ingen bevegelser.
2. vers: Vift med høyre hånda.
3. vers: Vift med begge hendene.
4. vers: Vift med begge hendene. Kryss høyre fot over venstre fot.
5. vers: Begge hendene + begge føttene. Vi må hoppe for å krysse bena.
6. vers: Begge hendene + begge føttene + nikke med hodet.

Dersom hele leken skal brukes, er den nok best egnet for de eldste barna.  


Hermegåsa
Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Alle barna står i ring, og holder hverandre i hendene. Ringen går mot venstre.
Ett barn starter sangen med å dikte for eksempel: ”Jeg kan hoppe opp og ned.” Samtidig tar hun/han til å hoppe opp og ned.
De andre svarer: ”Du kan hoppe opp og ned.”
Alle synger: ”Vi kan hoppe opp og ned, hermegåsa kommer.”
Samtidig begynner alle å hoppe mot venstre. Dette holder de frem med å gjøre resten av sangen. Når man så synger sangen en gang til, er det et annet barn som bestemmer bevegelsene.
 

I`m singing in the rain
Antall deltakere: Fra 2 og oppover.
Utstyr: Ingen.

En person leder leken. Lederen starter med at alle synger: ”I`m singing in the rain”, to ganger., mens man danser to skritt til hver side. Disse bevegelsene gjøres etter hvert som lederen sier det:

Foten frem.

Knærne sammen.

Tærne sammen.

Ut med rumpa.

Opp med haka.

Se på nesa.

Ut med tunga.

Alle vrikker på kroppen samtidig som bevegelsene gjøres, og man sier: ”Ta-tutta-tei, ta-tutta-tei, ta-tutta-ti-tei”, to ganger.


Ola i Gudbrandsdalen
Antall deltakere: Fra 5 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Vi står/sitter i en halvsirkel. I denne leken møter Ola på flere personer og dyr. Disse synger vi om i første del av hvert vers uten at man må gjøre bevegelsene til. Det går imidlertid fint å imitere de Ola møter. Versene går slik (imitasjonsframlegg i parentes):

1. vers: Ola møter en diger brun bjørn (løft armene).
2. vers: Ola møter en sanktbernadshund (sliten hund med tunga ut av munnen).
3. vers: Ola møter en melkeku fin (melk kua).
4. vers: Ola møter en budeie så skjønn (smellkyss).
5. vers: Ola møter budeia sin far (klapp først kraftig en gang, deretter fort med hendene på knea: Ola springer hjem).

Andre del av hvert vers leker vi slik:
”Hå hå hå”: Tromming med hendene på lårene.
”hå”: Klapp en gang på lårene.
”ra”: Klapp i hendene.
”hi” Pek med begge tomlene bakover skuldrene.

Uten bruk av imitasjoner kan leken brukes av alle, med imitasjoner passer den best for de eldste barna.
 


Per Sjuspring
Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover (parttall).
Utstyr: Ingen.

Vi står parvis i ring og holder hverandre i hendene. Mens vi synger teksten, gjør vi følgende bevegelser:
”Har du sett Per Sjuspring danse?” (1. gang): Alle springer mot venstre.
”Har du sett Per Sjuspring danse?” (2. gang): Alle springer mot høyre.
”Tror du ei”: Snu deg mot egen partner og hytt med pekefingeren.
”han danse kan”: Snu deg mot fremmed partner og hytt med pekefingeren.
”Han danser som”: Snu deg mot egen partner og hytt med pekefingeren.
”en adelsmann”: Snu deg mot fremmed partner og hytt med pekefingeren.
”Det var en”: Ta sammen i en ring og sett ene foten inn i ringen.

Så går vi tilbake til oppstillingen i par. I andre verset settet vi den ene foten (1) + den andre foten (2) inn i ringen.

Videre:
Det ene kneet (3), det andre kneet (4), den ene albuen (5), den andre albuen (6), hodet (7).
I siste verset synger vi som før til og med ”dels-mann”. I stedet for å ta opp igjen alle bevegelsene, synger vi bare: ”Det var alt”. 

På livets landevei

Du Anders vil du ride på livets landevei,
med Mona på din side
svar "ja" eller "nei".

Ja, jeg vil gjerne ride
på livets landevei
med Mona på min side
for hun elsker/liker jeg.

ALT:
Nei, jeg vil ikke ride
på livets landevei
med Mona på min side
for hun e'kke grei.

Alle står i en rekke ved siden av hverandre. Et barn danser sidelengs fram og tilbake foran de andre mens barnet synger første vers.

Hvis den det synges om svarer ja, holder de hverandre i hendene og danser sammen. Da er det dennes tur til å danse alene neste gang.

Hvis svaret er nei, danser den utvalgte alene og synger, da må den første velge om igjen.

ANNEN MÅTE:
Rekka velger den utkårede, og alle sammen synger sammen. Den utkårede svarer - og alle synger også svaret. Slå på ring (Bank på ring)
Antall deltakere: Passelig med 8 personer.
Utstyr: Ingen..

Alle står i ring, bortsett fra en. Dette barnet går rundt ringen, mens alle synger: ”Slå på ring, slå på ring, bank på hvem du vil, bank på kjæresten din om du vil…”. Mens sangen pågår, slår barnet en av de andre på ryggen. De løper da hver sin vei rundt ringen. Så er det om å gjøre å komme først tilbake til den tomme plassen. Den som ikke når frem, må gå neste gang (pass på at ikke den samme må gå hele tiden).

Alternativ (Rotten): En liten gjenstand, som kan pipe, gjemmes hos en av de i ringen. Den som går rundt, banker på ryggen til en i ryggen og spør: ”Er den lille rotten hjemme?” Det svares ”nei”, og det kan føyes til hvor rotten er (ute og handler, ute og kjøres bil osv.). Når en treffer på den som har gjenstanden (rotten), svares det med et pip, og så er det om å gjøre å løpe rundt ringer hver sin vei og komme først rundt.


Synest du om meg?
Ukjent

Synes du om meg?
Ja, det gjør jeg.
Får jeg komme til deg?
Ja, det får du.
Er det riktig sikkert?
Ja, det er det.
Hopp, sudde rudde rudde rullan dei!

Kjøper du ringen?
Ja, det gjør jeg.
Setter den på finger'n?
Ja, det gjør jeg.
Er det riktig sikkert?
Ja, det er det.
Hopp, sudde rudde rudde rullan dei!

Reiser vi til presten?
Ja, det gjør vi.
Gifter oss for resten?
Ja, det gjør vi.
Er det riktig sikkert?
Ja, det er det.
Hopp, sudde rudde rudde rullan dei!


Ta den ring…
Antall deltakere: Passelig med 8-10 personer.
Utstyr: 1 ring.

TA DEN RING
Ukjent

Ta den ring og la den vandre
Fra den ene til den andre
Ringen er skjult, den sees ei
Nettopp nå er ringen hos deg
Ser du jeg har fått den
Ser du jeg har fått den
Tra - la - la - la- la- la- la- la - la- la- la

Alle elevene, unntatt en, står i en ring med hendene åpne på ryggen. En går rundt med en ring, som han legger i hånden til en av de andre. Samtidig synges sangen: ”Ta den ring…”.

Når man kommer til strofen: ”Tra-la, la-la, la-la, la-la-la-la-la”, skal ringen ligge i noens hender. Den som har gitt fra seg ringen, peker rundt på alle deltakerne etter tur i takt med strofen. Den personen som blir pekt på ved strofens slutt, skal begynne å gjette (om han da ikke har ringen selv).

Dersom den personen som blir gjettet på ikke har ringen er den dens tur til å gjette videre osv. Den som gjetter riktig skal gå rundt ringen neste gang. 


Ut og plukke blomster, ut og plukke bær(Musevisa)
Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover.
Utstyr: Ingen

”Ut å plukke blomster, ut og plukke, … er forlova så lita som hun er, … har hun elsket … har hun kjær … har hun kyssa både her og der. På livets vei, sa hun til meg, sett deg på en stein så skal jeg rundkysse deg”.

Alle står på en rekke, med ryggen til en vegg. Man danser sidelengs frem og tilbake foran rekken, mens hun/han synger verset. Den som danser, velger hvem det skal synges om og kjærestenavnet.

På siste del av verset: ”På livets vei …”, som skal synges to ganger, hentes den det synges om ut og danser rundt med forsangeren, mens alle synser. De to holder hverandre med begge hendene i kryss. Da kan man strekke ut armene og lene seg godt tilbake, mens man svinger rundt. Den som ble valgt ut, er fordanser neste gang. Under den hvite bro
Ukjent

Takk til Monica L.K. og Irene T. for hjelp med de siste versene.

Under den hvite bro,
segler en båt med to,
båten den velta og Mona hun skrek;
Anders jeg elsker deg.

Elsker du meg som før?
Ja, det er klart jeg gjør
Her skal vi bygge og her skal vi bo
Under den hvite bro

Nedi den svarte jord,
ligger min oldemor
der har a' logge i femhundre år
uten en kaffetår

Under det gule hus
ligger min kattepus
Der har den logge i femhundre år
uten en melketår

Under et epletre
ligger et spøkelse
Der har det logge i femhundre år
uten et fenalår

Alle står langs en vegg. En deltaker velger en annen til å danse med gjennom sangen. Etterpå er det den utvalgte til å velge.

Også en typisk sang for 2 stk som står og klapper hendene mot hverandre. 


 

2 barn holder hverandre i hendene, løfter dem høyt og lager en port. De andre går i lang rekke gjennom porten. Når verset slutter, lukker porten seg rundt den som er inne.

De som står port har valgt hver sitt ord, og den som er fanget får spørsmål om hva han / hun liker best, f.eks. "eple eller appelsin?" Når barnet har svart, går det og stiller seg bak den som "eier" ordet.Bro bro brille,
klokka ringer elleve
Keiseren står på sitt høyeste slott
Så hvit som en and,
så sort som en brann
Fare, fare krigsmann!
Døden skal du lide
Den som kommer aller sist,
skal i den sorte gryte

gammel variasjon:

Blaa, blaa bjelde,
klokken ringer elve.
keiseren staar paa det høieste taarn,
saa sort som en ravn,
saa hvid som en and.
Fare, fare krigsmand!
Døden skal du lide.
Den som kommer allersidst
skal i den sorte gryde.