LITT OM FOBIER

FOBIER


Det er fobier mot alt mulig, bare se her:

En fobi (gresk phobia, fra ordet phobos som betyr frykt eller flukt) er en ugrunnet og sykelig angst for visse situasjoner, fenomener, dyr, gjenstander eller lignende. Graden av angst kan variere svært, fra såkalte fobiske frykter til å være en alvorlig lidelse; en lammende angst som kan dominere en persons liv fullstendig og til å mislike noe mer eller mindre intenst.

Dette er noe en med fobi kan føle:

 • Hjertebank
 • munntørrhet
 • svette
 • skjelving
 • kvelningfornemmelse
 • pustevansker
 • kvalme
 • frysninger
 • hetetokter
 • bli handlings lammet osv.

Fobier deles gjerne i tre:

 • Sosial fobi– frykt for andre mennesker og sosiale situasjoner
 • Agorafobi– frykt for å være på store plasser,
 • Spesifikke fobier– frykt for en bestemt ting, f.eks edderkopper, vann, bakterier m.m.

Mange fobier, slik som frykt for hunder og edderkopper, er en forlengelse av det som er en naturlig forevarsmekanisme for et menneske. Årsaken til at en fobi oppstår kan være en traumatisk hendelse, der man f.eks. har blitt bitt av en hund.


Aichmofobi: Frykten for skarpe og spisse gjenstander. Ekstremt rammede kan til og med være redde for en finger som peker.

Agyrofobi: Frykten for å krysse en vei. Den har ingenting med trafikktetthet å gjøre, en øde og folketom vei virker like skremmende.

Anthofobi: Frykten for blomster. Folk med denne fobien kan ha problemer med å gå utenfor huset de bor i.

Brontofobie: Frykten for tordenvær. Denne fobien er ganske vanelig blandt barn, men mange har den med seg opp i voksen alder.

Charophobi: Frykten for å danse. Noen liker ikke å danse, men her snakker vi om en frykt som kan gjøre folk syke.

Osmofobi: Frykten for dufter. Lidelsen kan være begrenset til en enkel lukt, eller alle former for sterkt luktende gjenstander.

Phobofobi: Frykten for fobier. Man kan også bli så redd for å bli redd for et eller annet at det i seg selv blir et problem.

Spectrofobi: Frykten for speil og eget speilbilde. En sjelden lidelse som oppfattes som en ekstrem frykt for å erkjenne hvem man er.

Tetrafobi: Frykten for tallet fire. En særlig utbredt fobi i mange land i Asia, der ordene for "fire" og "død" ofte ligner på hverandre.

Mysofobi: Frykt for skitt. Her kan det være trang til hyppig rengjøring av hus - hender - osv. dette på grunn av angsten for bakterier. Denne fobien kan være veldig slitsom.

 Her er litt av det man ha angst for:

 • Aerofobi – trekk.
 • Agateofobi – sinnsykdom
 • Agorafobi  åpne plasser eller folksomme offentlige steder
 • Agrafobi – seksuelle overgrep
 • Ailurofobi –  katter
 • Akarafobi –  kløe
 • Akrofobi  høyder
 • Algofobi –  smerte
 • Amathofobi – støv
 • Amaksofobi –  bilkjøring
 • Ambulofobi –  å gå
 • Aquafobi –  vann
 • Araknofobi - edderkopper
 • Autofobi -  være alene
 • Aviofobi – Flyskrekk
 • Basillofobi -  basiller
 • Bathmofobi - trapper
 • Bromidrofobi - kroppslukt
 • Catoptrofobi - speil
 • Chaetofobi -  hår
 • Chirofobi - hender
 • Chrematofobi - penger
 • Cynofobi – hunder
 • Decidofobi - og ta viktige beslutninger
 • Dendrofobi -  trær
 • Dentofobi - tannleger
 • Didaskaleinofobi - å gå på skole
 • Electrofobi - elektrisitet
 • Epistaxiofobi - å blø neseblod
 • Episttemofobi- kunnskap
 • Ergofobi - å jobbe
 • Eufobi – gode nyheter
 • Flatulensofobi - avføring
 • Fobofobi – angst
 • Fonofobi –  lyd
 • Fotofobi - lys
 • Gamofobi - ekteskap
 • Gerontofobi - eldre mennesker
 • Gelotofobi -  å bli gjort til latter
 • Genofobi -  sex
 • Genufobi -  knær
 • Gephyrofobi- å krysse broer
 • Gerascofobi  å bli gammel
 • Hematofobi – å se blod
 • Heterofobi - det motsatte kjønn
 • Hypengyofobi - ansvar
 • Iatrofobi – leger
 • Kionofobi -  snø
 • Klaustrofobi -  trange rom
 • Kleptofobi - å stjele
 • Koinonifobi - rom
 • Lachanofobi -  grønnsaker
 • Lalofobi –  å snakke
 • Logizomekanofobi - datamaskiner
 • Logofobi - ord
 • Mageirocofobi -  å lage mat
 • Megalofobi - store ting
 • Melofobi -  musikk
 • Microfobi - små ting
 • Motorfobi -  biler
 • Musofobi – mus
 • Myrmecofobi - maur
 • Nekrofobi – se lik
 • Neofobi -  alt nytt
 • Numerofobi - tall
 • Nyktofobi –  mørket
 • Ofidiofobi –  slanger
 • Olfactofobi - lukt
 • Ommetafobi-  øyne
 • Ophthalmofobi -  bli sett på
 • Ornitofobi -  fugler
 • Panofobi– alt
 • Parasittfobi –  insekter
 • Pediofobi -  dukker
 • Pedofobi -  barn
 • Peladofobi -  mennesker ute hår
 • Phengofobi - dagslys
 • Philemafobi- å kysse
 • Philofobi - å bli forelsket
 • Pyrofobi - ild
 • Scolionofobi -  skolen
 • Scoptfobi - å bli sett
 • Sitofobi - å spise
 • Somnifobi - søvn
 • Sophofobi - å lære
 • Spheksofobi – veps
 • Symbantofobi – ulykker
 • Tanatofobi –  døden
 • Thaasofobi –  å sitte
 • Trikaidekafobi - tallet 13
 • Xenofobi fremmed

 

 

Det virker som om det finnes fobier for alt mulig.