INDIANER SITATER/ BILDER/ MUSIKK
INDIANERNE

Da folkevandringen mot vest kom i gang i 1840-årene, var pionerene på vakt ovenfor indianerne. Uriktige og overdrevene historier om indianernes grusomhet florerte, men faktisk foregikk møtet mellom pionererne og urbefolkningen ganske så fredelig til å begynne med. Indianerne mente det var plass nok til alle, og ønsket den hvite mann velkommen. Men den økende folkestrømmen ødla indianernes livsgrunnlag. De hvite jaktet på bison, som indianerne levde av, og etter hvert som nybyggerne spredde seg utover prærien, ble indianerne fordrevet.
I 1843 undertegnet USA's regjering en avtale som sa at stammene som bodde på prærien, kunne bli boende" så lenge elvene renner og gresset gror", men avtalen ble snart brutt. For hvert år ble indianerområdene mindre, og de ble henvist til ufruktbare reservater. I avmakt begynte indianerne å overfalle de hvite og stjele deres kveg. Regjeringen svarte med å sende soldater til områdene, og sammenstøtene mellom indianerne og hæren skjedde stadig oftere og med økende grusomhet. Mot rifler, kanoner og den hvite manns sykdommer hadde indianerne ingen sjangser, og i løpet av bare 20 år ble store deler av urbefolkningen utslettet.


Indianer Musik

http://www.youtube.com/watch?v=qVkXLVZh97Y


 

Indianer er opprinnelig fra Amerika.  Da Columbus vandret verden rundt, og kom til øya han kalte San Salvador i 1492 i Amerika, kalte han øyboerne han møtte der for indianere. Grunnen til at han kalte dem for indianer var at han trodde han kom til India, mens han egentlig var i Amerika. Indianerne levde i stammer, spredt rundt på landet.  Det fantes indianer stammer i Alaska, Canada, Usa, Mexico, Peru, og hele den sørlige delen av Sør- Amerika. Indianere er urfolk, dvs. en folkegruppe som har bevart helt, eller deler av sin tradisjonelle kultur og verdier.

 

Urfolk levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok eller staten ble stiftet. De er ofte utsatt for menneskerettighetsbrudd, plaga og tvunget til å bli lik majoriteten. Mange urfolk har til felles det at levemåten deres nyttiggjør seg naturen på mange måter, og det blir derfor sagt at de lever ” i pakt med naturen”. I dag fins det rundt 300 millioner mennesker som kan kalles urfolk som lever i 70 ulike land. På norsk beskrivelser man indianer som urfolk, som f. eks brukes om samer.

Indianere, urfolk som bor i Amerika, er en folkegruppe som bor i nord- Amerika og sør- Amerika før den europeiske oppdagelsen og delingen av nord- Amerika og sør- Amerika. De aller fleste indianer stammer fra Sibir, og de vandret inn for mer enn 16 000 år siden. De bredte seg ut over begge landene, og utviklet hundrevis av svært ulike grupper. Mange av disse gruppene beholdt en nomadisk eller halvnomadisk levemåte helt fram til nå. Som vi vet er det to store grupper av indianer, sør og nord indianer, så nå skal vi sette fokus på nord indianerne.

Forskernes funn viser at både Nord- og Sør- Amerika har vært befolket i minst 12 000 år. Visst nok innvandret de første menneskene til Amerika fra Nord- Asia, etter at isen begynte å trekke seg tilbake etter siste istid. De første amerikanske indianerne var jegere og sankere. I de neste årtusener utviklet indianerne mange forskjellige kulturformer. For folk som bodde i Nord Amerika og vest for Rock Mountains hadde ikke mulighet for jordbruk, og derfor var kulturene basert på jakt, fiske og sanking.

I løpet av de siste 500 år var alle indiske kulturer i stor grad blitt preget av kontakten med de hvite. Mens indianerne pleide å utvikle pelshandel, fikk mange skogsindianer tilgang til handelsvarer som jernredskaper og skytevåpen, som endret deres kultur. De fleste indianske samfunn var organisert av slektskap.

Det var vanlig at de bodde i kjernefamilier, med mor, far og barn. I høytider pleiede flere familiegrupper samle seg til felles jakt. Jegerfolkene på nordvestkysten, og de jordbrukende folkene i sør og øst Amerika, var organisert i i flere klaner. Det var viktig med en leder i hver klan, og den dyktigste jegeren og krigeren fungerte som leder, men mannen hadde ingen varig makt.

Når det gjelder språk talte både nord og sør Amerika indianer til sammen 2000 forskjellige språk, like før europeerne kom til Amerika. I bare nord- Amerika ble det talt ca 500 språk Mange av de opprinnelige språkene har forsvunnet, enten fordi folkene som talte dem var borte, eller fordi var gått over til å snakke engelsk eller spansk. Etter hvert som mange av de språkene var gått ut av bruken, har det også vært tap av indiansk identitet.

I mellom- Amerika har det skjedd at grupper har gått over til spansk, og de ble ikke regnet som urfolk. Men det fins fortsatt stammer som har klart å holde på sin indianske identitet selv om deres opprinnelige språk ikke lenger er i bruk.


Religion spilte en viktig rolle hos mange indianer. I Nord- Amerika stod oppfatningen om en kraft som de tror på, og som de kan påvirke gjennom ritualer til sin fordel. Kraften kunne påvirkes til å bli til velsignelse for mennesker og kraften styrte viltflokken. De trodde også på naturånder, og det kom fram ved ofring og bønn.

Hos noen stammer, var det også dyrking av sol. Og i noen områder var det også dyrking av vesener som tordenfugl og slange. Man måtte dra ut i skogen, faste og be i ensomhet for å få drømme om et fantasidyr som ville komme til hjelp.For tiden lever indianere stort sett i et moderne samfunn som de nå har blitt en del av. Det betyr, at de aller fleste ikke lever som i gamle dager, men vanlige mennesker på godt og vondt. Dermed har de vært nødt til å oppgi mye av deres tradisjonelle kultur, men noen deler av kulturen deres har overlevd. For mange, særlig mindre stammer har det vært vanskelig å ta vare på kulturtradisjonen, og mange stammer har mistet både språk, religion. Mens de større stammene har klart å ta vare på deler av kulturen, men det har ikke vært lett!

Tusenvis av indianske barn har blitt bortført fra deres stamme og blitt plassert på kostskoler. Her har de blitt “amerikanisert”. De fikk beskjed om at de ikke fikk snakke morsmålet sitt, kun engelsk. De fikk engelske navn og ble fortalt at alt de hadde vokst opp under hadde med djevelen å gjøre. De skulle glemme sine opprinnelige røtter og på denne måten bli “reddet”. Disse kostskolene har hatt en utrolig ødeleggende effekt på den indianske kulturen og skapte flere generasjoner av indianere som skammet seg over sin opprinnelse.

Mange indianere i dag lever under fattigdom, og særlig er det blant de fattigste områdene i USA. Den dårlige økonomiske situasjonen har stor påvirkning på indianernes sosiale kår. Fra et område til et annet område er det selvfølgelig forskjeller, men dessverre er mange av dem i virkeligheten dårlig økonomisk situasjon. Særlig gjelder det i Sør, men også litt fattigdom i Nord Amerika.

“Tell your people, that since we were promised we should never be moved,
we have been moved five times.

Instrumentene de brukte var trommer og fløyte. Alle indianere, både fra Nord og Sør Amerika har noen felles musikalsk trekk, som å bruke en instrument sammen til dansen. Sang og dans ble ofte brukt i forbindelse med seremonier og former, og mange av dem finnes fortsatt den dag i dag.
SITATER


"Da du ble født gråt du, og verden rundt deg gledet seg.
Lev ditt liv slik at når du dør,
vil verden gråte, og du glede deg."

*

"Behandle jorden og alt som lever på den med respekt.
Vær nær den Store ånd.
Vis respekt for dine medskapninger.
Samarbeid til menneskehetens beste. Gi hjelp og vennlighet hvor det er behov.
Gjør det du vet er rett.
Ta godt vare på både sjel og kropp.
Sett av en del av din innsats tildelt felles beste.
Vær alltid sannferdig og ærlig.
Ta det hele ansvar for dine egne gjerninger."

Dette sier Den Store Ånd (på Cherokee.)

*

"Vi arver ikke jorden av våre forfedre, men låner den av våre barn."

*

"Først når det siste treet er kuttet ned, først når den siste elven er forurenset, først når den siste fisken er fanget, først da vil mennesket finne ut at penger ikke kan spises."

*

"Om jeg sier til en mann at han skal gjøre noe han ikke vil,
da er jeg ikke høvding mer."

*

Hvis du behandler mennesket som det er,
så blir det slik det er.
Hvis du derimot behandler det som det skulle være,
da blir det slik det burde være."


*


" Det var ikke noe håp på jorden, og gud lot til å ha glemt oss. Noen sa de kunne se Guds sønn; andre kunne ikke se ham.
Hvis Han var kommet, kunne Han gjøre store gjerninger ; Han hadde gjort før.
Vi tvilte på det fordi vi ikke hadde sett hverken Ham eller Hans gjerninger. Folket visste heller ikke; de brydde seg ikke.
De grep etter håpet; de skrek som gale opp mot Ham etter nåde. De klamret seg til det løftet han skulle ha gitt.
De hvite ble skremt og ropte på soldater. Vi hørte soldatene komme. Vi var ikke redde.
Vi trodde vi kunne fortelle dem om våre problemer, og få hjelp.

En hvit mann sa til oss at soldatene kom for å drepe oss - vi trodde ham ikke."

Red Cloud (Lakota) etter Wounded Knee
.


Mohicans (indians Musikk)

http://www.youtube.com/watch?v=8iHkMSMrgjU  

 

Wayra- Indian Spirit

http://www.youtube.com/watch?v=ZAxx-W9c5hQ

 

Mohicans (indiansk Musikk)

http://www.youtube.com/watch?v=ReLNXpSqxG4

 

indianer bilder

http://www.youtube.com/watch?v=Gkf1MAFPAWs

 

Indianer sundancer

http://www.youtube.com/watch?v=0ntmVqkPnLY

 


 


Heya Heya-Indianer

http://www.youtube.com/watch?v=5iI-aye5Tls 

Indianer - medicine spirit shine on

http://www.youtube.com/watch?v=iMIMiqcR3bE

 

indianer " indianerblues "

http://www.youtube.com/watch?v=Lu9wEV_QYN8  

DREAMCATCHER

http://www.youtube.com/watch?v=QB25r5fpXbc

 


 

Secret Spirit Indian ~ Sweet Lullaby

http://www.youtube.com/watch?v=hPGnpSDDYGs 

  

Inka Spirit - Drum Song

http://www.youtube.com/watch?v=IBsWlUpNVpc

 

Drums of Thunder (Native American Music) Mountain Spirits

http://www.youtube.com/watch?v=DYvNAHByKPM

 

Ghost Dance - Native American - Power Drums - Spirit Pride

http://www.youtube.com/watch?v=2Pen8GoXPq0

 

Native American The Sioux

http://www.youtube.com/watch?v=5qsn6reR1r0

 

Native American indian spirit horses

http://www.youtube.com/watch?v=gdfJqAETYsI

Native American Relaxation ~ Flute ~ Pipes

http://www.youtube.com/watch?v=SoDpjyze9KQ  

Trail of Tears: Cherokee Legacy Native American Indian

http://www.youtube.com/watch?v=Np-TYoZE5NM


Drømmefangeren

Drømmefangere ble laget for å la gode drømmer slippe inn, imens de vonde drømmene ble sittende igjen i drømmefangeren. Når morningen kom tok sollyset seg av de vonde drømmene og de forsvant.

Fjærene som henger i tråder under vevet er med for å hjelpe de gode drømmene til den sovende personen..
Drømmefangere ble i utgangspunktet laget for å hjelpe små barn fra å ikke ha mareritt.


Drømmefangeren 

 

An ancient Chippewa traditon
The dream net has been made
For many generations
Where spirit dreams have played

Hung above the cradle board
Or in the lodge up high
The dream net catches bad dreams
While good dreams slip on by

Bad dreams become entangled
Among the sinew thread
Good dreams slip through the center hole
While you dream upon your bed

This is an ancient legend
Since dreams will never cease
Hang this dream net above your bed
Dream on and be at Peace 

I dag lages drømmefangere av flere Indianske kunstnere fra mange nasjoner. Mange tror at de kommer fra Lakota, Nakota og Dakota indianerene (Sioux). Det finnes mange historier og legender om edderkopper og nett, men det er fra Ojibwe (Chippewa) indianerene drømmefangeren stammer fra. De har gamle historier om hvordan drømmefangeren ble til, hvordan den skal lages og hva den skal brukes til. (Se legender)

 

 

Drømmefangeren ble orginalt laget fra en gren med senetråd som nett

Den henges som i nærheten av soveområdet i teltet slik at den kan filtrere ut de onde drømmene. Gode drømmer slapp igjennom hullet i midten og gled ned fjæren til drømmeren. De onde drømmene blir fanget i nettet slik edderkoppnettet fanger alt det kommer i kontakt med.Det første sollyset om morgenen smeltet de bort.

 

Slik lager du din egen drømmefanger

 

Dette trenger du :

- En ring med 12-13 cm i diameter

- Ca 4meter skinn i ca 0,5 cm bredde

- 3 meter imitert senetråd (Vokset nylon, fåes i hobby og skinnvareforretninger.)

- Glassperler eller halvedelstener med hull.

- Fjær

- Saks og lim

- Klesklype

En annen måte å gjøre det på er å bruke en ca 1 centimeter tykk gren med 1 meters lengde og binde endene sammen til en ring. Så lager du nettet på samme måte.

Det finnes mange måter å lage drømmefangere på så bare vær kreativ. Når du har laget drømmefangeren husk å innvie den. Dette gjøres ved å blåse liv i den 4 ganger.

 

1. Kutt 2, 5 meter av det semskede skinnet og lim den ene enden til ringen. Legg skinnet rundt ringen til du kommer til startpunktet igjen. Vær forsiktig så du ikke vrir skinnet. Lim enden til ringen og hold det på plass med en kleshenger til den tørker(Figur 1).

 

2. For å lage nettet, knytt enden av senetråden til ringen og legg den ni ganger rundt ringen som vist i figur 2. Avstanden bør være ca 2 til 2,5 cm som vist i figur 3. La den siste knuten være litt nærmere den første knuten, hvis ikke vil det bli ujevnt.

 

3. Begynn den neste raden av nettet i midten av løkkene som du allerede har laget (Figur 4). Fortsett å veve til du har ett lite hull igjen i midten (Figur 5). knyt en dobbel knute på tråden og legg litt lim på knuten. Kutt av den tråden du har igjen når limet har tørket.

 

4. For å lage løkken du kan henge drømmefangeren i, bruk 30 cm av skinnet legg den i to og knyt en knute i den åpne enden. Fest denne på måten som blir vist i figur 6 og stram til.

 

5. Bruk de gjenværende skinnsnorene til å henge fjær fra slik at fjærene i midten henger litt lengere ned en de andre. Bruk perler på snorene. Man kan også bruke halvedelsten med hull i veven for å symbolisere Edderkoppkvinnen.

 

  
Indiansk Horoskop

 

 

Denne siden er på engelsk da den allerede er oversatt fra Lakota. innholdet . Dyrene varier noe fra stamme til stamme, men betydningen er stort sett den samme.


Goose
Birthdates22 December - 19 January.
Earth influenceThe Renewal Time.
Influencing WindThe North Winds.
TotemBuffalo.
DirectionNorth-north-west.
Predominant elementEarth. with Air
Elemental clanTurtle (Earth) Clan.
FunctionPreparing the ground.
Birth and animal totemGoose.
Plant totemBramble.
Mineral totemPeridot.
Polarity totemWoodpecker.
Affinity colourWhite.
Musical vibrationD sharp - an octave above Beavers.
PersonalitySelf-demanding, Reliable, Prudent, Austere.
FeelingsSelf-centered.
IntentionTrust.
NatureSevere.
Positive TraitsAmbitious, Determined, Persevering.
Negative traitsRigid, Pessimistic, Demanding, Selfish.
Sex-driveSensual and long-lasting.
CompatibilitiesBeavers, Brown Bears and Crows.
Conscious aimConservation.
Subconscious desireIntegrity.
Life-pathAdaptation.
Must cultivateSociability, Effective self-expression.
Must avoidSelf-doubt, Pessimism.
Starting totemsGoose, Buffalo, Turtle, Bramble, Peridot, Woodpecker.

Otter
Birthdates20 January - 18 February.
Earth influenceThe Cleansing Time.
Influencing WindThe North Winds.
TotemBuffalo.
DirectionNorth.
Predominant elementAir.
Elemental clanButterfly (Air) Clan.
Functionto carry through.
Birth and animal totemOtter.
Plant totemFern.
Mineral totemTurquoise.
Polarity totemSalmon.
Affinity colourSilver.
Musical vibrationE Natural - An octave above Deer.
PersonalityFriendly, Unconventional, Independent, Dynamic.
FeelingsDetached.
IntentionImagination.
NatureHumanitarian.
Positive TraitsInventive, Reforming, Perceptive.
Negative traitsUnpredictable, Rebellious, tactless, Eccentric.
Sex-driveHot and Cold.
CompatibilitiesCrows, Falcons, and Deer.
Conscious aimKnowledge.
Subconscious desireWisdom.
Life-pathCreative strength.
Must cultivateInventiveness, Tolerance, Courage.
Must avoidRebelliousness, Eccentricity.
Starting totemsOtter, Buffalo, Butterfly, Fern, Turquoise, Salmon.

Wolf
Birthdates19 February - 20 March
Earth influenceThe Blustery Winds Time.
Influencing WindThe North Winds.
TotemBuffalo.
DirectionNorth-north-east.
Predominant elementWater with Air
Elemental clanFrog (Water) Clan.
Birth and animal totemWolf.
Plant totemPlaintain.
Mineral totemJade.
Polarity totemBrown bear.
Affinity colourBlue/green.
Musical vibrationF sharp - an octave above Salmon.
PersonalityCompassionate, Benevolent, Generous, Artistic, Gentle.
FeelingsDeep.
IntentionUnderstanding.
NatureTrusting.
Positive TraitsSympathetic, Adaptable, Impressionable, Sensitive.
Negative traitsImpracticale, Vague, Timid, Indecisive.
Sex-driveTender.
CompatibilitiesWoodpeckers, Brown Bears and Snakes.
Conscious aimFreedom.
Subconscious desireIdentity.
Life-pathLove.
Must cultivateIntuition, Creativity. Understanding.
Must avoidTimidity, Indolence, Impracticality.
Starting totemsWolf, Buffalo, Frog, Plantain, Jade, Brown bear.

Falcon
Birthdates21 March - 19 April.
Earth influenceThe Awakening Time.
Influencing WindThe East Winds.
TotemEagle.
DirectionNorth-east.
Predominant elementFire.
Elemental clanHawk (Fire) Clan.
Functionto initiate.
Birth and animal totemFalcon.
Plant totemDandelion.
Mineral totemOpal.
Polarity totemCrow.
Affinity colourYellow/green.
Musical vibrationC sharp.
PersonalityActive, Forceful, Impetuous.
FeelingsQuickly aroused.
IntentionActivity - new beginnings.
NatureImpulsive.
Positive TraitsEnterprising, Pioneering, Adventurous, Affable.
Negative traitsSelfish, Egotistical, Impatient, Ostentatious.
Sex-driveEasily aroused, Quick, fiery, and passionate.
CompatibilitiesSalmon and Owls.
Conscious aimTo initiate and lead.
Subconscious desireKnowledge through discernment.
Must cultivatePatience, Persistence, compassion.
Must avoidVanity, Conceit, Intolerance.
Starting totemsFalcon, Eagle, Hawk, Dandelion, Opal, Crow.

Beaver
Birthdates20 April - 20 May.
Earth influenceThe Growing Time.
Influencing WindThe East Winds.
TotemEagle.
DirectionEast.
Predominant elementEarth with Fire.
Elemental clanTurtle (Earth) Clan.
Functionto consolidate.
Birth and animal totemBeaver.
Plant totemWild Clover.
Mineral totemJasper bloodstone.
Polarity totemSnake.
Affinity colourYellow.
Musical vibrationD sharp.
PersonalityDetermined, Resourceful, Opinionated, Methodical.
FeelingsHighly strung.
IntentionIndustrious.
NaturePossession.
Positive TraitsStrong willed, Businesslike, Presistent.
Negative traitsPossessive, Self - indulgent, Inflexible.
Sex-driveDemanding.
CompatibilitiesWoodpeckers, Brown Bears and Geese.
Conscious aimSecurity through possession.
Subconscious desireFreedom from attachments.
Must cultivateAdaptability, Enterprise, Compassion.
Must avoidPossessiveness, Inflexibility, Stubborness.
Starting totemsBeaver, Eagle, Turtle, Wild clover, Jasper bloodstone, Snake.

Deer
Birthdates21 May - 20 June.
Earth influenceThe Flowering Time.
Influencing WindThe East Winds.
TotemEagle.
DirectionSouth - east.
Predominant elementAir with Fire.
Elemental clanButterfly (Air) Clan.
Birth and animal totemDeer.
Plant totemMullein.
Mineral totemAgate.
Polarity totemOwl.
Affinity colourOrange.
Musical vibrationE natural.
PersonalityQuick, Alert, Talkative, Congenial, Moody.
FeelingsSensitive but superficial.
IntentionVersatility.
NatureLively.
Positive TraitsFriendly, Witty, Intellectual.
Negative traitsInconsistent, Restless, Lazy, Despondent.
Sex-driveTitillating.
CompatibilitiesCrows and Otters.
Conscious aimTo bring together.
Subconscious desireMaster of the mind.
Life - pathCo - ordination.
Must cultivateConcentration, persistence, Sympathy.
Must avoidMoodiness, Inconsistency, Superficiality.
Starting totemsDeer, Eagle, Butterfly, Mullein, Agate, Owl.

Goose.
Woodpecker
Birthdates21 June - 21 July.
Earth influenceThe Long Days Time.
Influencing WindThe South Winds.
TotemMouse.
DirectionSouth-south-east.
Predominant elementWater.
Elemental clanFrog (Water) Clan.
Functionto merge.
Birth and animal totemWoodpecker.
Plant totemWild rose.
Mineral totemRose quartz.
Polarity totemGoose.
Affinity colourRose.
Musical vibrationF natural.
PersonalityEmotional,Sensitive, Protective,Vulnerable.
FeelingsMaternal/Paternal, Romantic.
IntentionDevotion.
NatureExacting.
Positive TraitsImaginative, Tender, Thrifty, Sympathetic.
Negative traitsPossessive, Moody, Unforgiving.
Sex-driveNeedful.
CompatibilitiesSnakes, Wolves and Beavers.
Conscious aimEmotional unfoldment.
Subconscious desireTimeliness.
Life-pathAssimilation.
Must cultivateIntuitiveness, Resourcefulness, Forgiveness..
Must avoidSelf-pity, Envy, Possessivness.
Starting totemsWoodpecker, Mouse, Frog, Wild rose, Rose quartz,

Salmon
Birthdates22 July - 22 August.
Earth influenceThe Ripening Time.
Influencing WindThe South Winds.
TotemMouse.
DirectionSouth.
Predominant elementFire and Water.
Elemental clanHawk (Fire) Clan.
FunctionTo Do.
Birth and animal totemSalmon.
Plant totemRaspberry.
Mineral totemCarnelian.
Polarity totemOtter.
Affinity colourRed.
Musical vibrationF sharp.
PersonalityProud, Energetic, Confident, Enthusiastic.
FeelingsPassionate, Intense.
IntentionRulership.
NatureDemanding.
Positive TraitsGenerous, Magnanimous, Creative.
Negative traitsDomineering, Arrogant, Dogmatic, Intolerant.
Sex-driveInsatiable.
CompatibilitiesOwls and Falcons.
Conscious aimTo Rule.
Subconscious desireEmotional stability.
Life-pathTo find purpose.
Must cultivateTolerance, Sound judgement, Emotional stability.
Must avoidArrogance, Egotism, Pomposity, Indolence.
Starting totemsSalmon, Mouse, Hawk, Raspberry, Carnelian, Otter.

Brown Bear
Birthdates22 August - 21 September.
Earth influenceThe Harvesting Time.
Influencing WindThe South Winds.
TotemMouse.
DirectionSouth-south-west.
Predominant elementEarth with Water.
Elemental clanTurtle (Earth) Clan.
FunctionTo modify.
Birth and animal totemBrown Bear.
Plant totemViolets.
Mineral totemTopaz.
Polarity totemWolf.
Affinity colourBrown and violet.
Musical vibrationG natural.
PersonalityIndustrious, Unassuming, Practial, Fastidious.
Feelingswarm, Analytical.
IntentionPracticality.
NatureConsiderate.
Positive TraitsModest, Discriminating, Meticulous.
Negative traitsFault-finding, Finicky, Hypocritical, Fussy.
Sex-driveMoralistic.
CompatibilitiesGeese and Beavers.
Conscious aimSifting and striving.
Subconscious desirePerfecting.
Life-pathDiscrimination.
Must cultivateOptimism, Tolerance.
Must avoidScepticism, Fault-finding, Procrastination.
Starting totemsBrown Bear, Mouse, Turtle, Violet, Topaz, Wolf.

Crow
Birthdates22 September - 22 October.
Earth influenceThe Falling Leaves Time.
Influencing WindThe West Winds.
TotemGrizzly Bear.
DirectionSouth-west.
Predominant elementAir with Earth.
Elemental clanButterfly (Air) Clan.
FunctionInitiating ideas.
Birth and animal totemCrow.
Plant totemIvy.
Mineral totemAzurite.
Polarity totemFalcon.
Affinity colourBlue.
Musical vibrationA natural.
PersonalityCharming, Friendly, Good-natured, Tolerant.
FeelingsSensitive.
IntentionJustice.
NatureCo-operative.
Positive TraitsIdealistic, Romantic, Diplomatic.
Negative traitsIndecisive, Frivolous, Gullible, Resentful.
Sex-driveStrong.
CompatibilitiesOtter and Deer.
Conscious aimPartnership.
Subconscious desireHarmony and beauty.
Life-pathHarmonisation.
Must cultivateDecisiveness, Constancy, Impartiality, Inspiration.
Must avoidIndecision, Uncertainty, Inconsistency.
Starting totemsCrow, Grizzly bear, Butterfly, Ivy, Azurite, Falcon.

Snake
Birthdates23 October - 22 November.
Earth influenceThe Frost Time.
Influencing WindThe West Winds.
TotemGrizzly bear.
DirectionWest.
Predominant elementwater with Earth.
Elemental clanFrog (Water) Clan.
Functionmental involvement.
Birth and animal totemSnake.
Plant totemThistle.
Mineral totemAmethyst.
Polarity totemBeaver.
Affinity colourViolet.
Musical vibrationB natural.
PersonalityIntense, Impulsive, Ambitious, Determined, Mysterious.
FeelingsHidden.
IntentionIntrospection.
NatureInquiring.
Positive TraitsPurposeful, Discerning, Imaginative.
Negative traitsResentful, Stubborn, Secretive, Suspicious.
Sex-driveIntense.
CompatibilitiesWoodpeckers and Wolves.
Conscious aimSatisfaction.
Subconscious desireSpiritual union.
Life-pathSpiritual union.
Must cultivateDetermination, Adaptability, Creativity.
Must avoidEgotism, Arrogrance, Envy, Despondency.
Starting totemsSnake, Grizzly bear, Frog, Thistle, Amethyst, Beaver.

Owl
Birthdates23 November - 21 December.
Earth influenceThe Long Nights Time.
Influencing WindThe West Winds.
TotemGrizzly bear.
DirectionNorth-west.
Predominant elementFire and Earth.
Elemental clanHawk (Fire) Clan.
Functionchanging things.
Birth and animal totemOwl.
Plant totemMistletoe.
Mineral totemObsidian.
Polarity totemDeer.
Affinity colourGold.
Musical vibrationC sharp.
PersonalityJovial, Warm-hearted, Adventurous, Independent.
FeelingsWarm.
IntentionObjectivity.
NatureSincere.
Positive TraitsVersatile, Adaptable, Scrupulous.
Negative traitsRestless, Tactless, Boisterous.
Sex-driveAdenturous.
CompatibilitiesFalcons and Salmon.
Conscious aimUnderstanding.
Subconscious desireDetermination.
Life-pathElevation.
Must cultivateConcentration, Optimism, Enthusiasm.
Must avoidOver-Indulgence, Exaggeration, Greed.
Starting totemsOwl, Grizzly bear, Hawk, Mistletoe, Obsidian, Deer.


APACHE
Stammer fra Zuni'ordet "uh-pach-ee" som betyr fiende.
Navnet ble hurtig tatt i bruk av spanierne, senere av andre europeere.SIOUX
Sioux-navnet ble gitt av Ojibwe, basert på ordet Naddossioux som betyr 'Foræderisk Slange". Ble tatt i bruk av europeerne og faktisk også av Dakota selv.CHEROKEE
Avledet fra Creek-ordet "Tsiloki" som betyr "Folk med forskjellig språk".
Choctaw har et liknende ord som betyr "huleboer".NAVAJO
Muligens fra spansk "Apache de Navaho", eller "dyrket mark i en fordypning". Brukt av spanierne for å skille dem fra de omflakkende Apachene. 


 

PAWNEE
Fra Caddo, enten 'Paraki' eller 'Awahi' som betyr horn, som trolig henviste til hårfasongen deres. 

 

CHEYENNE
Kommer trolig fra Lakota-ordet 'Shi-yela' som betyr 'Røde pratmakere'.

COMANCHE
Trolig fra ordet "Komahts" på Ute-språket som betyr "De som er imot oss" eller "Komanticia" som betyr "De som kan slåss hele tiden".MOHAVE
Man tror at ordet "Aha-makave" som betyr "Tre Fjell",
De er også kjent som Mojave og Colorado.

        
                      

Wounded Knee-massakren,den siste kampen mellom nordamerikanske indianere og USA-tropper, fant sted 29.12.1890 ved Wounded Knee Creek i South Dakota. Høvdingen Big Foot og hans tilhengere hadde overgitt seg til kavaleriet og blitt ført til leiren for å avvæpnes. Under undersøkelsen gikk et skudd av, og kamper brøt ut. 300 indianere ble drept, de fleste kvinner og barn. Av soldatene ble 25 drept, de fleste ved egen ildgivning.Bury My Heart At Wounded Knee Trailer.

http://www.youtube.com/watch?v=irjRMmQ1n-A
Yeha Noha

http://www.youtube.com/watch?v=79jtITT1OaQIndigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 1)

http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDgIndigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 2)

http://www.youtube.com/watch?v=tqfvUA2vRAM
Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 3)

http://www.youtube.com/watch?v=9piIziXU9RE

 
Indigenous Native American Prophecy (Elders Speak part 4)

http://www.youtube.com/watch?v=Z57zs_Q67Ng