NOEN TYPER YOGA

 HVA ER YOGA?

Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske religioneneBuddisme og hinduisme. Ordet yoga kommer fra sanskrit og betyr språklig sett spenne for (som med et seletøy ) og saklig sett «metode til å nå opplysning». Det finnes flere ulike retninger innen yoga. Klassisk yoga ble oppsummert og kodifisert i Patanjalis Yogasutra, skrevet før år 500. I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs personlighetsutviklende disiplin.

Betydningen av begrepet yoga kan defineres på tre ulike nivå: den generelle betydningen frelsesvei, den spesielle betydningen: «en kombinasjon av meditasjon og bestemte kroppsstillinger, pusteøvelser og lignende», og den snevreste betydningen: som «ett av de seks ortodokse filosofiske systemene i hinduismen», kodifisert i Yogasutra.

Yoga beskrives som «et svært mangfoldig fenomen. Tross mangfoldet er det likevel noen fellesnevnere. Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet.  

 

 

Hatha yoga


Dette er en av yogaens opprinnelige hovedgrener og var sterkt påvirket av og en del av den tantriske tradisjonen. Hatha yoga går helt tilbake til 1300-tallet, men i dag finnes det mange moderne varianter av denne.

Hvordan gjør man det: Yogaformen inneholder mange fysiske øvelser, likeledes øvelser i konsentrasjon og meditasjonsteknikk.

Hva er målet: Å øke bevisstheten omkring egen kropp, konsentrasjonen, energinivået og den generelle følelsen av velvære.

 

 

Bikram yoga


Bikram yoga er en av undergrenene til Hatha. Yogaformen foregår i rom som holder tilnærmet badstuetemperatur (over 40 grader).

Hvordan gjør man det:
Yogaformen har 26 ulike stillinger, hvor hver utføres minst en gang i løpet av en økt.

Hva er målet: Trening i varme øker kroppens fleksibilitet, avgifter den og virker stressdempende og disiplinerende. Dette er også den yogaformen som gir størst muskelmasse.


 

Ashtanga yoga


Ashtanga yoga er fysisk utfordrende og utvikler kroppsbevissthet, smidighet og styrke.

Hvordan gjør man det: Man søker å mestre 8 ulike øvelser og disse gjøres etter hverandre uten pauser mellom hver, og man fokuserer på å puste riktig.

Hva er målet: Å oppnå velvære gjennom hard trening som renser og får kroppen i balanse.

 

 

 

Iyengar yoga


Nok et utspring fra hatha yoga. Iyengar yoga er en aktiv yogaform, som imøtekommer det stressede og stillesittende moderne menneskes behov. Yogaformen er gymnastisk og fokuset er på det tekniske ved øvelsene.

Hvordan gjør man det: Stillingene holdes lengre enn i andre yogaformer og man trener både smidighet, balanse, styke og utholdenhet.

Hva er målet: Å få kropp og ånderett til å spille sammen og øke bevisstheten omkring egen kroppsholdning. Avspenning og konsentrasjon.


 

 

Power yoga


Denne har sitt utspring i ashtanga yoga, men har elementer fra aerobic i seg.

Hvordan gjør man det: Det vanligste ved yoga er å ta pauser mellom øvelsene, men her kjøres det på fra start til slutt.

Hva er målet: Å styrke og tøye muskler og ledd. Dette kombineres med pusteteknikker.

 

 

Sats yoga


Dette er en enda nyere yogaform som minner om power yoga, men som også fokuserer på balanse og smidighet.

Hvordan gjør man det: En kombinasjon av fysiske øvelser og avspenningsteknikker.

Hva er målet: Å gjøre yoga mer funky og fjerne noe av det spirituelle ved yogaen.

 

Kripalu yoga


Dette er en myk yogaform som passer fint for sarte sjeler som er opptatt av å finne indre ro. Utforsk livets yoga, er slagordet og yogaformen skal fremme personlig vekst.

Hvordan gjør man det: Man mediterer i bevegelse.

Hva er målet: Å løse og utforske følelsesmessige konflikter gjennom ulike stillinger.

 

Sivananda yoga


En spirituell yogaform fra 1900-tallets kanskje største yogamester Sivananda. Sivananda skrev over 200 bøker om yoga og filosofi, før han døde i 1963. Yogaformen fokuserer på å finne fred i sinnet.

Hvordan gjør man det: Fysiske øvelser, puste – og avspenningsteknikker.

Hva er målet: Å oppnå forbindelse til en Gud.