MOT VOLD

 


STOPP VOLD MOT BARN


Vold er en realitet for millioner av barn verden rundt. Dette gjelder gutter og jenter, i alle aldere, alle sosiale sammenhenger og alle nasjonaliteter. De møter volden på skolen, i lokalmiljøet, i institusjoner, på arbeidsplassen – og i familien.

Barn blir slått, utsatt for seksuelle overgrep, torturert og til og med drept. Overgriperne er ofte de personene som skal beskytte barna – foreldre, verger, lærere, arbeidsgivere og politi.Det er ikke lov å slå eller true barn eller voksne.Mange barn tør ikke å si ifra til andre om denne volden. De fleste barn har en eller flere voksne i sitt nærmiljø som de stoler på. Dette kan være en lærer, tante, onkel, nabo, helsesøster, politiet eller andre. Ved å fortelle om hva du opplever, kan familien få hjelp slik at det kan bli slutt på volden.

Hvor får du hjelp?


Hvis du selv eller noen du kjenner er utsatt for vold og trusler, kan du snakke med politiet i ditt distrikt eller barnevernsvakta der du bor. De er der for å hjelpe deg, ikke vær redd for å ta kontakt!Ring alarmtelefonen, 116 111,

de finner hjelp til deg der du bor.


Politiet kan nås på telefon 02 800.


Røde Kors har også en gratis kontakttelefon for barn og ungdom. Telefonnummeret er 800 33 321.