KORPS
 

Korps kommer av det latinske ordet corpus, som er tatt opp i norsk via tysk Korps og fransk corps og betyr ’kropp, legeme’ (opprinnelig ’helhet’). Kropp har på sin side norrønt opphav (kroppr). Et korps beskriver enten en militæravdeling med spesielle oppgaver, som jegerkorps, observasjonskorps og sanitetskorps, eller en gruppe personer med felles arbeidsoppgaver, som brannkorps, offiserskorps og musikkorps.

       
KORPSSkolekorps og korpsmusikk er et herlig vårtegn!

Musikkorpsene er bærere av stolte tradisjoner. Det er en ære å være med i skolemusikken. Er det et korps på din skole? Hvis ikke kan du melde deg inn i korpset på en skole i nærheten.

Skolekorpsene vil gjerne ha nye musikanter.

Som korpsmusikant får du en grundig musikkutdannelse og får være med på mye gøy. Korpsene reiser ofte på turer og seminarer og deltar på stevner og konkurranser. Du får spille sammen med andre og får en verdifull hobby som mange andre i andre land har og dere vil da ha musikkspråket sammen. En annen viktig tin er at det vil bli mange ærefulle oppdrag.

Og dere her er det ingen reservebenk.

Og det er jo gøy å gå foran i toget på 17. mai!Litt om musikkorps i Norge

Norges Musikkorps Forbund NMF ble stiftet i 1918. Hovedadministrasjonen ligger i Bergen, med kretskontorer i de fleste fylkene. Totalt er det 1.717 musikkorps i Norge. Til sammen har alle korpsene nesten 70.000 medlemmer. Av medlemmen er er rundt 44.000 barn og ungdom under 26 år (Offisielle tall 28.1.2002). Ikke alle disse korpsene er er skolekorps. Noen har vi klasifisert som ungdomskorps, fordi musikantene er litt eldre og ungdomskorps er neste steg for skolemusikanter. Den tredje typen korps er amatørkorps for voksne medlemmer. Disse har vi i delt inn i Janitsjarorkestre og brass band. Forskjellen mellom janitsjar og brass er at besetningen i brass band betår av messing og slagverk, mens i janitsjarkorps består den av treblås, messing og slagverk. Det finnes også en tredje besetning som kalles fanfare, men det er bare noen får korps i Norge som har slik besetning, som er brassbesetning pluss saxofoner. Skolekorps kan ha brass eller janitsjarbesetning alt etter som. 

Slik startet skolemusikken eller guttemusikken

Det fantes musikkorps i Norge på 1800-tallet , militærkorps og også noen få guttekorps. Det er likevel William Farre som regnes som "guttekorpsenes far" - eller skolekorpsenes far. Møllergata skoles musikkorps var det første skolekorpset i Norge, det ble etablert av William Farre i 1901. Korpset ble startet som et sosialt tiltak rettet mot barn fra fattige familier. Skolekorpset reiste på mange turneer rundt i landet og dette gav andre lyst til å starte skolekorps. Slik vokset den unike norske korpsbevegelsen ganske raskt frem, og bare seks år senere hadde hovedstaden i alt 19 guttekorps med omkring 1000 musikanter. Barnetogene på 17. mai kom i gang allerde i 1870, men til å begynne med fantes det jo ikke skolekorps til å foran i togene, men i 1902 stilte Møllergata skoles musikkorps i spissen for Møllergata skoles barnetog. 

Barnetog + skolekorps = unike norske tradisjoner

Tradisjonen med barnetog sammen med Norges utallige skolekorps har ført til at vi i Norge har utviklet en markering av nasjonaldagen som er unik i verden. Rundt i resten av verden er det vanlig å markere nasjonaldager med militærparader, mens hos gjør vi det altså på både fredeligere og hyggeligere vis, mye takket være skolekorpsene. 


Jentene ble med på 1950-tallet

Jenter i skolemusikken var det ikke mye av før et stykke ut i 1950-årene. I 1956 skiftet Norges Landsforbund av Gutte og Amatørkorps navn til Norges Musikkorps Forbund, og signaliserte dermed av jenter var velkomne. Drillkorpsene har imidlertid vært jentenes domene. 
ER DET ET SKOLEKORPS PÅ DEN SKOLEN DU GÅR PÅ?
OM DU HAR LYST TIL OG BLI MED TA KONTAKT MED DEM.
 
REKRUTERING.

1.
Snakk med musikantene, de andre i styret og dirigenten om kampanjen, så alle er informert og motivert.

2.
Gjør en avtale med rektor/inspektør om å henge opp plakater i klasserommene til 3., 4. og 5. klasse. Last ned plakat 1 og plakat 2.

3.
Print ut plakatene, skriv korpsets navn og eventuelle nettadresse i det åpne feltet nederst på plakatene.

4.
Inviter barn og foreldre til for eksempel en Åpen Øving eller en Informasjonskveld. Last ned et forslag til en invitasjon til en slik kveld.

5.
Få klassekontakt eller lærer for de ulike klassene til å dele ut brevet. Last ned og print ut enspå som kan deles ut til alle elevene i 3., 4. og 5. klasse.

6.
Bruk tiden fram mot samlingen til å skape oppmerksomhet rundt korpset.
Tips:
- legg til rette for at noen av musikantene kan ta med seg instrumentet sitt på skolen og spille et lite stykke for de andre i klassen
- del musikantene inn i grupper som kan gå rundt i nabolaget om ettermiddagen, ringe på dører og spille et lite stykke for dem som bor i huset
- besøk et fotballag eller en annen fritidsaktivitet en kveld, der korpset eller noen av musikantene kan spille mens laget trener

7.
Planlegg innholdet i infosamlingen du har invitert foreldre og barn til. Du kan for eksempel:
- la barna som kommer få prøve ulike instrumenter
- gi noen av musikantene i oppgave å lage en liten film om korpset
- samle sammen bilder fra en korpstur, som vises på storskjerm mens korpset framfører en sang, eller noen av musikantene forteller fra turen
- kanskje noen av korps-foreldrene har spilt eller spiller et instrument, og kan framføre en sang sammen med korpset

8.
På selve infosamlingen er det viktig at dere viser fram korpset på en morsom og spennende måte:
- bruk musikk som fenger
- gjør gjerne noe overraskende underveis
- ikke vær redd for å bruke musikanter til å framføre et stykke alene, eller sammen med et par andre i korpset

9.
Omtrent halvveis i samlingen kan dere sende rundt en liste sammen med kulepenn, der foreldre som vil vite mer om korpset kan skrive navn og mobilnummer. Ta kontakt med interessert foreldre noen dager etter samlingen for å høre om barnet har lyst å begynne i korpset med én gang eller til høsten. Last ned listen her.

10.
Mot slutten av samlingen deler dere ut en flyer til foreldrene. Last ned flyer 1 og flyer 2. Husk å skrive inn kontaktinfo til korpsleder eller noen andre i styret i det hvite feltet nederst på baksiden av flyeren.

Lykke til!DISSE FLOTTE TIPSENE FOR REKRUTERING AV NYE MEDLEMMER FANT JEG PÅ : www.musikkorps.no

GUTTEMUSIKKEN
( Kjell Lund)

Der kommer guttemusikken
hurra, guttemusikken
ja, se midt i trafikken
kommer guttemusikken -
Og du, så fine de er
de ha'kke vanlige klær,
men uniformer som er
aldeles nye. Ja, se der!
Men jeg kan også marsjere
rundt stuebordet vårt
og være veldig kjekk og fin.
Balimpambimpamparampimbalimpam
når jeg skal gå og legge meg
i pysjamasen min.

Der kommer guttemusikken
hurra, guttemusikken
ja, se midt i trafikken
kommer guttemusikken -
De spiller på klarinetter,
fløyte, horn og kornetter.
Trommelom så vi skvetter!
Hele byen følger med.
Men jeg kan spille på kjøttkvern
og kaffekjel og spekefjel
og trykkoker'n til mor.
Bamlimpambimpamparampimbalimpam
jeg spiller like fint om jeg
er liten eller stor.

Der kommer guttemusikken
hurra, guttemusikken
ja, se midt i trafikken
kommer guttemusikken.
De spiller fint synes jeg,
men ikke finere enn meg
å nei og nei og nei og nei
det gjør de ikke, synes jeg.
For når jeg er guttemusikken
da spiller og marsjerer jeg
for bare deg og meg.
Bamlimpambimpamparampimbalimpam
da spiller ingen andre noe
finere enn jeg.
HJELPEMIDLER:

Metronome online:
http://www.metronomeonline.com/


Trommeskole:
http://www.resurs.folkbildning.net/projekt/trumskolan/index.html


Notelære:
(Musikk teori)
http://www.lu.hio.no/ALU/musikk/Musikkteori/Musikkteori.htm


Test deg selv:
http://www.gruble.net/musikk/Vårt Korps (Med Di Derre)
http://www.youtube.com/watch?v=wCmocHfG4zIEllers ta en titt på :
NORGES MUSIKKORPS FORBUND
http://www.musikkorps.no/portal/page?_pageid=35,39496&_dad=portal&_schema=PORTAL

TRE VERDIER:

Fellesskap:
Gleden ved å skape noe i fellesskap, knytter oss sterkere sammen. Gjennom sterke og gode musikkopplevelser og motivasjon fra støttespillere, styrkes samhold og vennskap.

Mangfold:
I et korps skal alle ha respekt for hverandre, uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn og ferdighetsnivå. Barn, ungdom og voksne kan bidra med de ferdigheter de har og vise det musikalske og kulturelle mangfoldet som finnes.

Spilleglede:
I et korps er det plass for drømmer. Ved å sette seg noen mål, kan drømmer gå i oppfyllelse. Alle i korpset skal få oppleve gleden ved å mestre, bli sett og hørt og bety noe for andre.


Har du hørt om musikkeren som ble tatt i å spille falskt? Han blåste idet hele en lang marsj,
Hva er den beste måten å forvirre en slagverker på?
- Sett en noter foran ham.


       


Hva er forskjellen på en sax og en klarinett?
Klarinett brenner godt!

Dirigenten i et skolekorps hadde sendt alle hjem etter endt øving med en ny melodi som de skulle øve på.
På et noteark er det forskjellige tegn som forteller hvordan man skal spille. Gutten på stortromma var ikke helt stø i disse tegnene, men øvde flittig på den nye melodien til neste øvelse.
Da de kom på øvelsen, tok alle frem den nye melodien og satte seg ned for å spille. Det hele gikk pent og pyntelig for seg til de kom til stedet hvor det stod PP.
Da tok gutten med stortromma helt av. Han banket og slo på den som en villmann. Dirigenten vinket hele korpset av.
"Ser du ikke at det står PP, som betyr at du skal spille stille?" sier dirigenten.
"Nei hellan dussen, jeg trodde det betydde Peis På, jeg" sier gutten.         


Dersom du har gått deg vill i skogen, hvem spør du om retningen; en stemt tenorsax, en ustemt tenorsax, eller julenissen?
- Den ustemte tenorsaxen. De to andre er hallusinasjoner.

       


Per kom hjem fra spilletimen og sa til moren:
"Mamma, nå er jeg blitt bedre til å spille. I dag tok læreren proppene ut av ørene.


       


-
Jeg tror ikke at Hansen i leiligheten under liker at Per spiller på trommen han fikk til bursdagen sin.
- Hvorfor tror du det?
- Jo, i går ga Hansen en kniv til Per og lurte på om han visste hvordan en tromme ser ut inni...

Treg mage.

En mann kommer til legen og sier: - Jeg har ikke hatt avføring på en hel uke!
Legen gir han en resept på et mildt avføringsmiddel med beskjeden:
- Hvis det ikke virker så kommer du tilbake og gir meg beskjed.
En uke senere kommer mannen tilbake og sier:
- jeg har fremdeles ikke fått til noe!
Doktoren tenkte seg om.
- Du trenger nok noe sterkere og han skriver ut nettopp det. Etter enda en uke kommer mannen til legen for tredje gang.
- Fremdeles ingen ting, klager han forpint.
- Jeg trenger nok litt mer informasjon om deg for å kunne finne ut hva det dreier seg om, sier legen.
-Hva jobber du med?
-Jeg er musiker.
-Der har vi det, utbryter legen - her er to hundre kroner. Gå og kjøpe deg noe å spise.      


To venner gikk sammen langs veien en søndagsmorgen, da den ene sa til den andre:
- I natt var jeg på fest hos noen virkelig fine folk. Tenk at de hadde et do av gull!
- Do av gull, din tosk, svarte den andre - jeg var også på den festen. Du slo lens i tubaen til husverten, du!
Alle barna spillte i korps, unntatt Jeanett hun var kornett.      
Hva betyr pp (pianissimo) når en trombonist leser det? - En mulighet for en improvisert solo - En hyggelig liten påminnelse på at man har spilt for sterkt de siste 5 minuttene...


       
  Hvor mange fløytister trenger man for å skifte en lyspære?
Alle, de skal alltid vise hvor flinke de er i høyden...


     Korpslederen befant seg hos arrangøren for en konsert bare ett minutt etter siste tone var fremført om kvelden, for å få utbetalt honnoraret for spillejobben.
- Dere kan ikke tenke dere skjenke til et godt formål, spurte arrangøren.
- Og hva skulle det være? ville korpslederen vite.
- Bedre musikk neste gang.


     


    
En svenske kom inn i en musikk butikk.
- Jeg vil gjerne ha den røde trompeten som henger på veggen der, og det fine trekkspillet som står under vinduet der borte.
- OK, du kan få brannslukningsapparatet, men radiatoren vil vi beholde selv.

Og så var det han som måtte legge fra seg trommestikkene fordi han hadde fått slagverk.....

-Vet du hva som er likheten mellom skipper'n, en bil og en trompet?
-Nei
-Både skipper'n og bilen går på dekk.
-Ja, men hva med trompeten da?
-Trompeten? Den blåser vi i.

Jeg var heldig da korpset ble nedlagt. Jeg fikk nye takrenner.


         Lille Jens sto og øvde på trompeten i stua mens faren forsøkte å lese.
Bikkja lå også der, og da tutingen fra trompeten nådde hundens ører, hylte den høyt.
Faren hørte på trompeten og bikkja så lenge han orket, men til slutt ropte han:
- Men for Guds skyld kan du ikke spille noe som bikkja ikke kan?

Hvorfor er et althorn et guddommelig instrument?
 Et menneske blåser inn, men bare Gud vet hva som kommer ut.


         Det er vanskelig å stole på en musikker som spiller trombone.
Hvordan skal man kunne stole på han når instrumentet forandrer utseende hele tiden.
  


      ørt noe lignende farfar?
- Ja, faktisk! Den gangen

 
Det var en aldrene korpsdirigent som lå for døden. Han hadde drevet med korpsdirigering oppe i bygda si i alle år og han sleit med intonasjonen da det ble tatt inn alle som ville spille, bare de kunne telle til 4.
Da han lå på dødsleie kom presten for å be for ham da det gikk mot slutten. Presten roste mannen for alt det gode han hadde gjort på denne jord og ikke minst om korpset som var mannens hjertebarn.
Presten fortsatte med å si: "Når du kommer til himmelen vil du oppleve engler med trompeter, basuner med de vakreste og reine toner.-------"   Det blir en pause, så hører de en tynn låt fra mannen; " Horna også ???" 
           - Vet du hva som er likheten mellom skipper'n, en bil og en trompet?
-Nei
-Både skipper'n og bilen går på dekk.
-Ja, men hva med trompeten da?
-Trompeten? Den blåser vi i.  

Hva ville du gjort om du spilte sax like fint som meg?
"Løpt etter telefonen og ringt etter saxlærer!" 

Trude skal begynne timen hos spillelæreren sin og finner en avsagd hagle i trombonekofferten sin. Da utbryter hun: Å nei, hjelp!  Nå står pappa i banken med trombonen min!


       


      
Hva gjør man med en musiker som ikke kan spille?
Tar fra ham instrumentet, plasserer ham bakerst, og gir ham to stikker.
Hva gjør man om ikke det nytter?
Tar fra ham den ene stikka og plasserer ham fremst.
     


Under krigen måtte alle musikere  være veldig forsiktige med hva de framførte for folk. Tre omreisende trompetspillere  gjorde god foretning på å spille  Kongesangen for publikum. Men etter en  stund ble de arrestert av tyskerene. Tyskerne slapp dem fri etter en stund og da hadde de lovet å aldri spille Kongesangen mer.

Etter en kort tid  dro de atter en gang ut på turne i Norge, og snart fikk de atter en gang oppfordring om å spille Kongesongen.

- Det våger vi ikke, svarte de.
 "- men vi kan godt spille en annen sang, som går på  samme melodien... "


       


Hvordan får du to piccolo-spillere til å spille rent? Du kan fjerne en av dem.     
Inngunn har spillt trompet i 19 år.
-Oj, hun må være sliten.


       


Hvorfor lar klarinettister instrumentkassen ligge på dashbordet?
- For å få parkere på handicap-plasser.             Hvorfor har trommiser større hjerner enn hester?
Fordi de ikke skal dumme seg ut i parader.     


Du vet du har øvd for mye trommer hjemme når naboene gir deg gavekort til syden til Jul.


Hva er fløytistens beste side? Den som vender bort fra fløyta.     


Musikklæreren hadde undervist elevene i musikk.
Det var spisepause og Pål var uheldig og veltet melkeglasset og fikk klar beskjed fra læreren at det var ikke god tone å spille melk.


     Hørt om dirigenten som hadde et horn i siden til blåserne?


     Hvor mange klarinettister må det til for å skifte en lyspære?

Bare én, men han må gå igjennom en hel eske før han finner en som passer.


     


Vet du hvor mange baritonspillere det skal til for å skru inn en lyspære?

Ingen. De kommer ikke høyt nok likevel.
       


Hva kaller man en person som henger med en gjeng med musikere?
En trommis.


 


Musikk 

En eneste skjønn tone er vakrere enn en lang tale.Musikere pansjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen!
 


Musikk er menneskets felles språk.


Musikken er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt.
Noter skaper ikke musikk, det er musikk som skaper noter.Musikk er skrift for den blinde.Musikken uttrykker hva man hverken kan si eller fortie.