MUSIKK QUIZ

 

1. Hvor mange forskjellige nøkler er det? 

       a. 4
       b. 2
       c. 3

Tilleggs spørsmål: Hva heter de?


2. Hvor lenge varer en punktering?

       a. 1 /2 slag
       b. halvparten av verdien til noten/pausen den står til
       c. en tredjedel av verdien til noten/pausen forran


3. Hva er et fast fortegn?

       a. ett tegn som viser hvordan taktarten er
       b. ett tegn som plasseres helt i starten av ett musikk stykke
       c. ett tegn som viser hvor den faste pulsen ligger

Tilleggs :
Gi noen eksempler på et fast fortegn  


4. Hva er stamtonerekken?

       a. en rekke med toner som viser skalaen i en sang
       b. c, ciss, d, diss, e, f, fiss, g, giss, a, aiss, h
       c. c, d, e, f, g, a, h


5.  Hva betyr diminuendo og dolce?

       a. diminuendo betyr svakere og dolce betyr mykt
       b. diminuendo betyr saktere og dolce betyr sørgmodig
       c. diminuendo betyr svakere og saktere, mens dolce  betyr høytidelig


6. Hvilken dur- og moll-toneart har 4 kryss 

       a. E- dur og  fiss- moll
       b. Fiss -dur og diss -moll
       c. E -dur og ciss -moll

7. Hva er en cimbasso?

       a. gammeldags rytmeinstrument
       b. tuba-trombone
       c. 
en type bassfløyte

8. Hvor mange slag opererer en firedels triol på?

       a. 1 slag
       b. 1 1/2 slag
       c. 2 slag

9. Hvor mange slag opererer en åttendels triol på?


       a. 1 slag
       b. 1 1/2 slag
       c. 2 slag

10. I hvilken tidsperiode var Barokken?

       a. 1450- 1500
       b. 1700 - 1855
       c. 1600 - 1750

11.
musike tekhne er gresk og det betyr?

       a. musikk teknikk
       b. musikk kunst
       c. musikk lyd

12. Hva er improvisasjon? Forklar.

13. Altsax er et

       a. Bb instrument
       b. C- instrument
       c. Eb - instrument

14. Trombone er et 

       a. Bb- instrument
       b. C- instrument
       c. F-instrument

15. Hva er en Tabla ?

      
a. En tre fløyte
       b. Et strenge instrument
       c. En tromme

16. Hva er polyfoni ?

      a. En stemme kan høres av gangen
      b. To eller flere stemmer kan høres

17. Johann Sebastian Bach's fødsel og død?

      
a. 1685 - 1750
      b. 1675 - 1750
      c. 1680 - 1755

18. Om en trompet skal spille H-dur natura, hva skal trompetisten da spille?

      a. H-dur
      b. A-dur
      c. D- dur


19. Om et Valthorn skal spille Dess-dur natura, hva skal hornisten spille?

      a. Ass-dur
      b. F-dur
      c. Dess-dur


20. Hvor mange halvtone trinn er en forstørret kvart (fra prim og opp)

      a. 3 halvtoner
      b. 2 hele og 1 halvt
      c. 6 halvtoner

21. Hva kalles også en forstørret kvart?

      a. Tritonus
      b. Tritoreks
      c. Treksotus

22.I hvilken tidsperiode var Romantikken?

      a. ca. 1800 -> 1890 tallet
      b. ca. 1815 -> 1915 tallet
      c. ca. 1750 -> 1800 tallet


23. Hva står RnB forkortelsen for?

24. Hva slags form har en Rondo?

      a. RaRbRcR form
      b. ABA
      c. |:A:| |:BA:|

25. I en symfoni: hvilken sats går i 3/4?

      a. 2
      b. 1
      c. 3


26. Hvilken komponist skrev Paukeslagsymfonien?

      a. Bach
      b. Händel
      c. Haydn

27. Hvem skrev Juleoratoriet?

      a. Bach
      b. Mozart
      c. Haydn

28. Hvem tilskrives utviklingen av neumene til de første
      notene?

     
a. Pablo av Dragui.
     b. Guido av Arezzo
     c. Franco av Sarillo
     


   
    
 
 


SVAR:

Oppgave 1.
c. 3
Ekstra: f-, g- og c- nøkkel

Oppgave 2.

b. halvparten av verdien til noten/pausen den står til

Oppave 3.

b. ett tegn som plasseres helt i starten av ett musikk stykke

Oppgave 4.
c. c, d, e, f, g, a, h

Oppgave 5.
a. diminuendo betyr svakere og dolce betyr mykt

Oppgave 6.
c. E -dur og ciss -moll

Oppgave 7.
b. tuba-(bass)trombone


Oppgave 8.
c. 2 slag

Oppgave 9.
a. 1 slag

Oppgave 10.
c. 1600 - 1750

Oppgave 11.
b. musikk kunst

Oppgave 12.
Improvisasjon er å spontant skape musikk, ofte gjennom nøye kjennskap til musikkteori. Ofte brukt innenfor jazz sjangeren.


Oppgave 13.
c. Eb - instrument

Oppgave 14.
a. Bb- instrument 
(en liten forklaring: trombone er ett Bb instrument, og leses også i Bb hvis man leser i g- nøkkel, men hvis man leser i f-nøkkel blir det ett C instrument.)

Oppgave 15.
b. Er en indisk tromme bestående av to små trommer som spilles med fingrene.

Oppgave 16.
b. to eller flere stemmer høres.

Oppgave 17.
a. 1685 - 1750

Oppgave 18.
 
b. A-dur

Oppgave19.
 
a. Ass-dur
 

Oppgave 20.

c. 6 halvtoner

Oppgave 21.
a. Tritonus

Oppgave 22.
b. ca. 1815 -> 1915 tallet

Oppgave 23. Rhythm and Blues

Oppgave 24.
a. RaRbRcR form

Oppgave 25.

c. 3


Oppgave 26.

c. Haydn

Oppgave 27.

a. Bach

Oppgave 28.
b. Munken Guido av Arezzo fra 1000-tallet.