NAVNDAGERHer kommer en oversikt over norske navndager.

Navndagene i norge ble innført i 1988, og ble revidert i 1998.

JANUAR:

1.               Ingen navndag.

2.               Dagfinn og Dagfrid.
3.               Alfred og Alf  
4.               Roar og Roger
5.               Hanna og Hanne
6.               Aslaug og Åslaug
7.               Eldbjørg og Knut
8.               Turid og Torfinn
9.               Gunnar og Gunn
10.             Sigmund og Sigrun
11.             Børge og Børre
12.             Reinhard og Reinert
13.             Gisle og Gislaug
14.             Herbjørn og Herbjørg
15.             Laurits og Laura
16.             Hjalmar og Hilmar
17.             Anton, Tønnes og Tony
18.             Hildur og Hild
19.             Marius og Margunn
20.             Fabian, Sebastian og Bastian
21.             Agnes og Agnete
22.             Ivan og Vanja
23.             Emil, Emilie og Emma
24.             Joar, Jarle og Jarl
25.             Paul og Pål
26.             Øystein og Esten
27.             Gaute, Gurli og Gry
28.             Karl og Karoline
29.             Herdis, Hermod og Hermann
30.             Gunnhild og Gunda
31.             Idun og Ivar    


  


FEBRUAR:

1.               Birt og Bjarte
2.               Jomar og Jostein
3.               Ansgar og Asgeir
4.               Veronika og Vera
5.               Agate og Ågot
6.               Dortea og Dorte
7.               Rikard, Rigmor og Riborg
8.               Åshild og Åsne
9.               Lone og Leikny
10.             Ingfrid og Ingrid
11.             Ingve og Yngve
12.             Randulf, Randi og Ronja
13.             Svanhild og Svanaug
14.             Hjørdis og Jardar
15.             Sigfred og Sigbjørn
16.             Julian, Juliane og Jill
17.             Aleksandra, Sandra og Sondre      

18.             Frøydis og Frode
19.             Ella og Elna
20.             Halldis og Halldor
21.             Samuel, Selma og Celine
22.             Tina og Tim
23.             Torstein og Torunn
24.             Mattias, Mattis og Mats
25.             Viktor og Viktoria
26.             Inger og Ingjerd
27.             Laila og Lill
28.             Marina og Maren

29.             Ingen navndag

MARS:

1.               Audny og Audun
2.               Erna og Ernst
3.               Gunnbjørg og Gunnveig
4.               Ada og Adrian
5.               Patric og Patricia
6.               Annfrid og Andor
7.               Arild og Are
8.               Beate, Betty og Bettina
9.               Sverre og Sindre
10.             Edel og Edle
11.             Edvin og Tale
12.             Gregor og Gro
13.             Greta og Grete
14.             Mathilde og Mette
15.             Christel, Christer og Chris
16.             Gudmund og Gudny
17.             Gjertrud og Trude

18.             Aleksander, Sander og Edvard
19.             Josef og Josefine
20.             Joakim og Kim
21.             Bendik, Bengt og Bent
22.             Paula og Pauline
23.             Gerda og Gerd
24.             Ulrikke og Rikke
25.             Maria, Marie og Mari
26.             Gabriel og Glenn
27.             Rudolf og Rudi
28.             Åsta og Åste
29.             Jonas og Jonatan
30.             Holger og Olga
31.             Vebjørn og Vegard

APRIL:

1.               Aron, Arve og Arvid
2.               Sigvard og Sivert
3.               Gunnvald og Gunvor
4.               Nanna, Nancy og Nina
5.               Irene, Eirin og Eiril
6.               Åsmund og Asmund
7.               Oddveig og Oddvin
8.               Asle og Atle
9.               Rannveig og Rønnaug
10.             Ingvald og Ingveig
11.             Ylva og Ulf
12.             Julius og Julie
13.             Asta og Astrid
14.             Ellinor og Nora
15.             Oda, Odin og Odd
16.             Magnus og Mons
17.             Elise, Else og Elsa
18.             Eilen og Eilert
19.             Arnfinn og Arnstein
20.             Kjellaug og Kjellrun
21.             Jeanette og Jannike
22.             Oddgeir og Oddny
23.             Georg, Jørgen og Jørn
24.             Albert og Olaug
25.             Markus og Mark
26.             Terese og Tea
27.             Charles, Charlotte og Lotte
28.             Vivi og Vivian
29.             Toralf og Torolf
30.             Gina og Gitte

MAI:

1.               Filip og Valborg
2.               Åsa og Åse
3.               Gjermund og Gøril
4.               Monika og Mona
5.               Gudbrand og Gullborg
6.               Guri og Gyri
7.               Maia, Mai og Maiken
8.               Åge og Åke
9.               Kasper og Jesper
10.             Asbjørg, Asbjørn og Espen
11.             Magda og Malvin
12.             Normann og Norvald
13.             Linda, Line og Linn
14.             Kristian, Kristen og Karsten
15.             Hallvard og Halvor
16.             Sara og Siren
17.             Harald og Ragnhild
18.             Eirik, Erik og Erika
19.             Torjus, Torje og Truls
20.             Bjørnar og Bjørnhild
21.             Helene, Ellen og Eli
22.             Henning og Henny
23.             Oddleif og Oddlaug
24.             Ester og Iris
25.             Ragna og Ragnar
26.             Annbjørg og Annlaug
27.             Katinka og Cato
28.             Vilhelm, William og Willy
29.             Magnar og Magnhild
30.             Gard og Geir
31.             Pernille og Preben

JUNI:

1.               June og Juni
2.               Runa, Runar og Rune
3.               Rasmus og Rakel
4.               Heidi og Heid
5.               Torbjørg, Torbjørn og Torben
6.               Gustav og Gyda
7.               Robert og Robin
8.               Renate og Rene
9.               Kolbein og Kolbjørn
10.             Ingolf og Ingunn
11.             Borgar, Bjørge og Bjørg
12.             Sigfrid, Sigrid og Siri
13.             Tone, Tonje og Tanja
14.             Erlend og Erland
15.             Vigdis og Viggo
16.             Torhild, Toril og Tiril
17.             Botolv og Bodil
18.             Bjarne og Bjørn
19.             Erling og Elling
20.             Salve, Sølve og Sølvi
21.             Agnar og Annar
22.             Håkon og Maud
23.             Elfrid og Eldrid
24.             Johannes, Jon og Hans
25.             Jørund og Jorunn
26.             Jenny og Jonny
27.             Aina, Ina og Ine
28.             Lea, Leo og Leon
29.             Peter, Petter og Per
30.             Solbjørg og Silgunn


     


JULI:

1.               Ask og Embla
2.               Kjartan, Kjellfrid
3.               Andrea, Andrine og Andre
4.               Ulrik og Ulla
5.               Mirjam og Mina
6.               Torgrim og Torgunn
7.               Håvard og Hulda
8.               Sunniva, Synnøve og Synne
9.               Gøran, Jøran og Ørjan
10.             Anita og Anja
11.             Kjetil og Kjell
12.             Elias og Eldar
13.             Mildrid, Melissa og Mia
14.             Solfrid og Solrun
15.             Oddmund og Oddrun
16.             Susanne og Sanna
17.             Guttorm og Gorm
18.             Arnulf og Ørnulf
19.             Gerhard og Gjert
20.             Margareta, Margit og Marit
21.             Johanne, Janne og Jane
22.             Malene, Malin og Mali
23.             Brita, Brit og Britt
24.             Kristine, Kristin og Kristi
25.             Jakob, Jack og Jim
26.             Anna, Anne og Ane
27.             Marita og Rita
28.             Reidar og Reidun
29.             Olav, Ola og Ole
30.             Aurora, Audhild og Aud
31.             Elin og Eline


  


AUGUST: 

1.               Peder og Petra
2.               Karen og Karin
3.               Oline, Oliver og Olve
4.               Arnhild, Arna og Arne
5.               Osvald og Oskar
6.               Gunnlaug og Gunnleiv
7.               Didrik og Doris
8.               Evy og Yvonne
9.               Ronald og Ronny
10.             Lorents, Lars og Lasse
11.             Torvald og Tarald
12.             Klara og Camilla
13.             Anny, Anine og Ann
14.             Hallgeir og Hallgjerd
15.             Margot, Mary og Marielle
16.             Brynjulf og Brynhild
17.             Verner og Wenche
18.             Tormod og Torodd
19.             Sigvald og Sigve
20.             Bernhard og Bernt
21.             Ragnvald og Ragni
22.             Harriet og Harry
23.             Signe og Signy
24.             Berlinda og Bertil
25.             Ludvig, Lovise og Louise
26.             Øyvind, Eivind og Even
27.             Roald og Rolf
28.             Artur og August
29.             Johan, Jone og jo
30.             Benjamin og Ben
31.             Berta og Berte


  


SEPTEMBER:

1.               Solveig og Solvor
2.               Lisa, Lise og Liss
3.               Alise, Alvhild og Vilde
4.               Ida og Idar
5.               Brede, Brian og Njål
6.               Sollaug, Siril og Siv
7.               Regine og Rose
8.               Amalie, Alma og Allan
9.               Trygve, Tyra og Trym
10.             Tord og Tor
11.             Dagny og Dag
12.             Jofrid og Jorid
13.             Stian og Stig
14.             Ingebjørg og Ingeborg
15.             Aslak og Eskil
16.             Lillian og Lilly
17.             Hildebjørg og Hildegunn
18.             Henriette og Henry
19.             Konstanse og Connie 

20.             Tobias og Tage
21.             Trine og Trond
22.             Kyrre og Kåre
23.             Snorre og Snefrid
24.             Jan og Jens
25.             Ingvar og Yngvar
26.             Einar og Endre
27.             Dagmar og Dagrun
28.             Lena og Lene
29.             Mikael, Mikal og Mikkel
30.             Helga, Helge og Hege

OKTOBER:

1.               Rebekka og Remi
2.               Live og Liv
3.               Evald og Evelyn
4.               Frans og Frank
5.               Brynjar, Boye og Bo
6.               Målfrid og Møyfrid
7.               Birgitte, Birgit og Berit
8.               Benedikte og Bente
9.               Leidulf og Leif
10.             Fridtjof, Frida og Frits
11.             Kevin, Kennet og Kent
12.             Valter og Vibeke
13.             Torgeir, Terje og Tarjei
14.             Kaia og Kai
15.             Hedvig og Hedda
16.             Flemming og Finn
17.             Marta og Marte
18.             Kjersti og Kjerstin
19.             Tora og Tore
20.             Henrik, Heine og Henrikke
21.             Bergljot og Birger
22.             Karianne, Karine og Kine
23.             Severin og Søren
24.             Eilif og Eivor
25.             Margrete, Merete og Märtha
26.             Amandus og Amanda
27.             Sturla og Sturle
28.             Simon og Simen
29.             Noralf og Norunn
30.             Aksel, Ånund og Ove
31.             Edit og Edna


NOVEMBER:

1.               Veslemøy og Vetle
2.               Tove og Tuva
3.               Raymond og Roy
4.               Otto og Ottar
5.               Egil og Egon
6.               Leonard og Lennart
7.               Ingebrigt og Ingelin
8.               Ingvild og Yngvild
9.               Tordis og Teodor
10.             Gudbjørg og Gudveig
11.             Martin, Morten og Martine
12.             Torkjell og Torkil
13.             Kirsten og Kirsti
14.             Fredrik, Fred og Freddy
15.             Oddfrid og Oddvar
16.             Edmund og Edgar
17.             Hugo, Hogne og Hauk
18.             Magne og Magny
19.             Elisabeth og Lisbet
20.             Halvdan og Helle
21.             Mariann og Marianne
22.             Cecilie, Silje og Sissel
23.             Klement og Klaus
24.             Gudrun og Guro
25.             Katarina, Katrine og Kari
26.             Konrad og Kurt
27.             Torlaug og Torleif
28.             Ruben og Rut
29.             Sofie og Sonja
30.             Andreas og Anders

DESEMBER:

1.               Arnold, Arnljot og Arnt
2.               Borghild, Borgny og Bård
3.               Sveinung og Svein
4.               Barbara og Barbro
5.               Stine og Ståle
6.               Nils og Nikolai
7.               Hallfrid og Hallstein
8.               Marlene, Marion og Morgan
9.               Anniken og Annette
10.             Judit og Jytte
11.             Daniel og Dan
12.             Pia og Peggy
13.             Lucia og Lydia
14.             Steinar og Stein
15.             Hilda og Hilde
16.             Oddbjørg og Oddbjørn
17.             Inga og Inge
18.             Kristoffer og Kate
19.             Iselin og Isak
20.             Abraham og Amund
21.             Tomas, Tom og Tommy
22.             Ingemar og Ingar
23.             Sigurd og Sjur
24.             Adam og Eva

25.             Ingen navndag

26.             Stefan og Steffen
27.             Narve og Natalie
28.             Unni, Une og Unn
29.             Vidar og Vemund
30.             David, Diana og Dina
31.             Sylfest, Sylvia og Sylvi