TIPS OG TAPS


* Ta knekken på hodelus.
* Har du blitt bitt av flått?
* Hoggorm.
* Oversikt over barnesykdommer
* Tabell over kulde og vind.
* Flekkfjerningsguiden.
* Billigste måten å pusse sølv på.
* Råd om vask av vinduer.
* Når må sminken byttes ut?
* Har du glemt hårbørsten?
* Trøst
* Elsker du kaker?
* Sovestillingen avslører deg.
* Er du sliten?
* Noen hint om hva du ikke bør eller  kan gjøre når du er på reiser.
* Stell av små barn.


 

TA KNEKKEN PÅ HODELUS

Har barna fått lus?
 
Hva må jeg gjøre
 
 
 
Du må få fjernet lus fra hode- og klesplagg, kammer og børster. Lusene drepes ved at barnet ikke bruker klærne i minst en uke. Lusene drepes også dersom klær og annet oppbevares i dypfryseren over natten eller vaskes på 60 grader.Det er ikke nødvendig med rengjøring av hus og møbler, men sengetøy bør vaskes for å fjerne gamle lus.

For du er faktisk nødt til å foreta noen tiltak for å bli kvitt hodelusen. De små dyrene forsvinner normalt ikke av seg selv hvis de først har bosatt seg i håret.

Hvordan smitter hodelus?

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Det er liten sjanse for spredning via nakkeputer, møbler, kosedyr og klær. Det anbefales likevel ikke at barna låner lue eller annet hodeplagg av en som har lus. Nære venner kan smitte hverandre gjentatte ganger.

Hvordan oppdager man hodelus?

Hovedtilholdsstedet til hodelus er i nakken, særlig i området bak ørene, og oppover mot issen, men de finnes ofte andre steder på hodet også. Lusene suger blod, og hodebunnen vil etter hvert klø som følge av en allergisk reaksjon på bittene. Kjemming med fintannet kam er en god måte å oppdage hodelus på. Det kan være lurt å dele langt hår i 3-6 hestehaler og gre én hestehale av gangen.

Hvor ofte bør man sjekke om barna har lus?

Barna bør undersøkes minst én gang i måneden, gjerne hver uke. Lusesjekken utføres ved å gre med en fintannet kam i fuktig eller tørt hår. Legg et hvitt håndkle over skuldrene når du kjemmer, og sjekk både håndkleet og kammen for lus og egg. Ofte er det eggene man oppdager. Eggene sitter så godt fast i håret at hårstrået gjerne ryker ved kjemmingen og egget følger med.

Hva gjør man i forhold til barnehage eller skole?

Det er ikke nødvendig å sende barn hjem fra barnehagen eller skolen, da det trolig har hatt lus i lang tid. Man kan eventuelt sette et dekkende hodeplagg på barnet, som hindrer at det smitter andre. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld. Barnet kan gå i barnehagen eller på skolen som normalt etter at 1. behandling er gjennomført. Barnehage eller skole og vennekrets skal informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngå å bli smittet på ny etter endt kur.

Hvordan behandler man hodelus?

Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjemming eller ved å barbere håret. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg. Informasjon om lusemidler får du på apotek. Følg bruksanvisningen nøye og husk å ta to behandlinger, den siste 8-10 dager etter den første. Kontroller håret, gjerne daglig, i tre uker etter siste behandling. Bare den som har lus skal behandles. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Lusekam kan også brukes til å bekjempe lusa. Kjemmingen må utføres systematisk og grundig hver dag eller annenhver dag i 12-14 dager. Metoden er best egnet på barn med kort eller mellomlangt, rett eller bølget hår. Ved kjemming med lusekam skal håret være vått og gjerne tilsatt balsam for å lette greingen. Et håndkle bør plasseres over skuldrene for å fange opp lus og egg som faller ned. Håndkledet og kammen må vaskes ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer for å drepe lus og egg. Kontroller håret, gjerne daglig, i tre uker etter siste behandlingsdag. Barbering kan være et godt behandlingsalternativ for små barn.

Har du blitt bitt av flått?

Flåtter, og særlig den vanlige skogflåtten kan ha svært mange uformelle navn i de norske dialektene, som: skogmann, skogbjørn, skaubjønn, saueflått, hundeflått, blodmidd, hundemidd, oreflått, orelus, einerlus, kinnflått, lyngflått, lyngbobb, hasselflått, hatleflått, tikk, hantikk, sugar, bitar, påte, stygging, stakkar, festning, festing, krekse, skogtroll.

Flåtter er arter som tilhører bestemte familier av midder , i Norge finnes kun representanter for familien Ixodidae.

De lever omtrent to år, gjennomgår fire stadier (egg, larve, nymfe, voksen) der inntak av blod fra virveldyr er essensielt for individets videreføring og til slutt formering. Det er i stadiene som larve og nymfe det bites mest. Flått finnes i flere varianter over hele verden. I Norge finnes åtte arter. Mellom 2003 og 2005 ble det funnet ytterligere to arter.

Den varierer i størrelse fra én til over ti millimeter , avhengig av stadium og hvor mye blod den har sugd.

Husk at det bare er en brøkdel av alle flåttbitt som fører til infeksjon. Likevel, antallet flått som bærer med seg smitte er så høyt at det alltid er mulig at akkurat den som bet deg kan gi infeksjon. Og dessuten - har du fått ettt flåttbitt, er det ikke usannsynlig at du har flere. Gå systematisk over hele kroppen. Dagene etter bittet må du se etter utslett rundt bittstedet. Det klassiske utslettet (Erythema migrans, EM) kommer som regel i løpet av de første ukene etter bittet – dersom det kommer. Det er ikke mer enn halvparten av de som blir smittet som får utslett, og det er langt færre som blir oppmerksom på det. Derfor bør du også være oppmerksom på alt annet som kan forbindes med tidlig Lyme Borreliose - ikke minst influensalignende symptom. Symptomene som du får første tiden etter bittet er helt forskjellig fra det pasienter med langvarig sykdom opplever.
http://www.borrelia-foreningen.no/ 


Hoggorm

Vi har tre frittlevende slangearter i Norge; hoggorm (Vipera berus), buorm (Natrix natrix) og slettsnok (Coronella austriaca). Stålormen (Anguis fragilis) blir ofte tatt for å være en slange, men den er derimot en øgle. Hoggormen er vår eneste giftige slange.

Hoggormen finnes over det meste av Sør-Norge. Det nordligste funnet er fra Rana i Nordland. Hoggormen forekommer på lyngheier, myrer, i åpne skoger og enger, men aller helst i solvarme lier og bakker, der den ofte treffes sammenrullet i solskinnet. I kulturlandskapet foretrekker den brakklagte enger, helst i nærheten av steingjerder, bringebærkratt eller annet skjul.

Kjennetegn

Det mest karakteristiske kjennetegnet på hoggorm er et svart sikksakkbånd langs ryggen (se figur 1). Fargen på hoggorm er grå (mest hanner) eller brun (mest hunner). Enkelte individer kan imidlertid være svært mørke, og noen helt svarte, og det karakteristiske sikksakkbåndet blir da umulig å se. Lengden overstiger sjelden 65 cm, men enkeltdyr kan i Norge komme opp i 86 cm. Kroppen er kraftig og noe stiv. Den har vanligvis få buktninger når dyret kryper. Øyets pupill er en vertikal spalte.

Man skiller hoggorm lett fra buorm som har to karakteristiske hvite/gule nakkeflekker, mens slettsnok skiller seg ut med to rader med sorte prikker på ryggen.

Livssyklus

Hoggorm blir kjønnsmoden i en alder av 3-5 år. Paringen foregår på våren, og hunnen er drektig i 60-100 dager, og føder fra én til 21 unger i juli-september. Det er i denne perioden man kan finne mange små hoggorm som kommer ut fra såkalte ormebol.

I Norge er hoggormen mest aktiv om dagen (evt. morgen og kveld). Føden består av smågnagere, men også spissmus, frosk, firfisler og fugleunger blir tatt.

Vekselvarme dyr

Slanger er vekselvarme dyr, dvs. at de varmes opp av luften omkring. Er det kaldt i været vil de derfor være trege i bevegelsene, og man kan ofte finne de på steiner som er eksponert for sol der de forsøker å få opp kroppsvarmen. Om vinteren ligger hoggormen i dvale.

Hva skjer hvis jeg blir bitt av hoggorm?

Blir hoggormen overrasket, kryper den langsomt bort, men dersom den blir trampet på eller man kommet for nær, kan den bite. Hoggormen er Norges eneste giftige slange. Det er imidlertid slik at ca 30 % av alle huggormbitt er bitt der det ikke sprøytes inn gift (tørrbitt). Slike tørrbitt er helt ufarlige. Bittet sees oftest som to små prikker med 3 til 9 millimeters avstand.

Enkelte mennesker kan reagere kraftig på hoggormgift. Dødsfall som følge av hoggormbitt forekommer imidlertid sjelden i Norge. Giftinformasjonen har registrert en økning i antall henvendelser angående hoggormbitt de siste årene.

Symptomer på bitt med gift kan være smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner som hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjerte-bank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet.

Det er viktig at personer som er bitt av huggorm holder seg mest mulig i ro. Man skal ikke klemme, skjære og suge på bittstedet. Barn som er bitt bør bæres. Alle som blir bitt av huggorm bør kontakte lege eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) for informasjon. Ved alvorlige symptomer bør man ringe nødnummeret (113).

Har man symptomer som nevnt over skal man til sykehus. Også barn under 12 år, eldre, gravide, personer med redusert allmenntilstand, personer som bruker ACE-hemmere (en spesiell blodtrykksmedisin) og personer som er bitt i hode, hals, bryst, mage og rygg skal til sykehus. Ved alvorlige forgiftninger er det aktuelt å gi antivenom (motgift), men ofte er det tilstrekkelig med symptomatisk behandling (man behandler de symptomene som oppstår).

Oppsøk veterinær hvis hunden blir bitt av hoggorm.

Kan man smittes av sykdommer fra hoggorm?

Generelt er reptiler kjent for å ha en del diaréfremkallende bakterier i seg, som f.eks. Salmonella. Slangene har imidlertid en atferd som gjør at de ikke spiller noen direkte rolle som sykdomsspredere til mennesker i og med at det er lite sannsynlig at de kommer i direkte kontakt med menneskemat som igjen ikke blir tilstrekkelig varmebehandlet.

Hoggorm som skadedyr

Slanger gjør ingen skade på hus og bygninger, men kan derimot være med på å holde bestander av smågnagere nede. Mange mennesker har en ubegrunnet frykt for slanger, og det kan derfor være ubehagelig for dem å ha store mengder med slanger krypende rundt i sitt nærmiljø. Dette kan ofte være tilfellet på enkelte hytter der det er rikelig med smågnagere og amfibier, samt skjulesteder for slanger slik som f.eks. steingjerder og kratt. Enkelte ganger forviller slanger seg inn i kjellere, og de kan være svært vanskelig å finne etterpå.

Alle slanger er fredet

I følge viltloven er alle slanger i Norge fredet. Viltloven sier: “Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr.”

Normalt skal derfor ikke slanger bekjempes, men i enkelte situasjoner kan antallet av hoggorm bli høyt og kreve at tiltak gjøres. Dette kan for eksempel være i barnehager der det er en reell risiko for at unger kommer i kontakt med hoggorm. De andre to slangartene i Norge som ikke er giftige skal ikke bekjempes.

Forebygging mot slanger

Man må først bestemme hvilken art av slanger man har med å gjøre. Ofte tar folk feil av hoggorm og de to andre frittlevende slangene i Norge; slettsnok og buorm. De to sistnevnte slangeartene er ikke giftige, og utgjør derfor ingen fare.

Man må deretter finne ut hvilke områder i miljøet som slangene benytter seg av. For hoggorm er dette ofte områder med tett vegetasjon, kratt, steingjerder, steinurer.

Forebyggingen går ut på å fjerne busker, kratt, høyt gress og steingjerder i umiddelbar nærhet av boligen for å hindre at slangene kommer for nær. Et slikt tiltak vil ofte også redusere bestanden av smågnagere, eventuelt holde de unna, og på den måten redusere slangenes tilgang på mat. En direkte bekjempelse uten at man gjør forebyggende arbeid resulterer oftest i at nye slanger vandrer inn på området i løpet av relativt kort tid.

Kommer slanger seg inn i boligen må man finne ut hvilke åpninger som brukes og tette disse. Dette vil ofte være hull i grunnmuren eller ødelagte ventiler og vinduer. En del steder i utlandet der man har problemer med meget giftige slanger settes det opp egne slangesikre gjerder rundt en del eiendommer for å hindre slanger i å komme inn.

All fangst av dyr skal foregå på en human måte. Slanger som kommer inn i hus kan være vanskelige å fange, og som en nødløsning kan de fanges i rottefeller (klappfeller) som har en stor utløsermekanisme. Plasser to og to feller langs veggen med utløseren inn mot veggen. Man trenger ikke bruke åte for slangene vil fanges når de kryper over fellen. Fellen må overvåkes, og dyret håndteres forsiktig og avlives straks det går i fellen. Man kan også fange hoggorm i plastrør eller papprør som plasseres på bakken eller gulvet. Slanger vil ofte utforske disse rørene, og dermed krype inn i disse. Rørene bør sjekkes om kvelden eller morgenen mens det er kjølig og slangene er lite aktive. Slangene kan deretter enkelt slippes fri i et annet område.

Kjemiske repellenter mot slanger bl.a. naftalin har ikke vist noen effekt. Det påstås fra enkelte at sitronella-oljer har en repellerende virking på slanger, men det vises ikke til noen studier som kan bevise dette. Man har heller ingen giftige kjemiske midler som kan brukes mot slanger.BARNESYKDOMMER:

VANNKOPPER
Symptom Feber, 38-39 grader. Små røde prikker som blir til vannfyllte blemmer. Blemmene tørker til skorper.
Inkubasjonstid 10-21 dager
Smittefare Veldig smittsomt fra 2-3 dager FØR utslettet kommer.
Rammer Barn i alle aldre.
Behandling Hvile. Potetmel hjelper mot kløen. Klipp barnets negler!
Bemerkning Barnet er ikke lenger smittebærer når alle skorpene er tørket inn. Har man hatt sykdommen en gang er man immun.
SKARLAGENSFEBER
Symptom Høy feber, vondt når barnet svelger. Det kan også komme hodeverk og kvalme. Småprikkete utslett, først under armene på siden av brystet, siden på mage og rygg. Antydninger til hoven tunge med belegg, evnt. rødflammet hud på hendene.
Inkubasjonstid 1-7 dager, vanligvis 2-4.
Smittefare Fra 1-2 dager før utslettet kommer.
Behandling Hvile, Penicillin.
Bemerkning Kommer av halsbetennelsesbakterier.
KUSMA
Symptom Feber, 37-39 grader. Ømt og hovent ved området under/fremfor øret på ene eller begge sidene. Smerte når barnet gaper.
Inkubasjonstid 14-21 dager, vanligvis 17-18.
Smittefare 5-6 dager FØR frembrudd til 10 dager etter at hevelsen har gått tilbake.
Rammer Sykdommen er uvanlig hos spedbarn.
Behandling Hvile.
Bemerkning Barnet er ikke friskt før det har vært feberfri i 3 dager + at hevelsen er gått tilbake. Har man hatt sykdommen en gang er man immun.
TREDAGERSFEBER
Symptom Høy feber, men vanligvis bra allmentilstand. Etter ca. 3 dager forsvinner feberen og et rødt utslett dukke opp på kroppen - mest på ryggen. Utslettet forsvinner vanligvis på ett døgn.
Inkubasjonstid 3-7 dager.
Smittefare Veldig smittsomt.
Rammer Barn mellom 6 måneder og 2 år.
Behandling Hvile.
Bemerkning Den vanligste utslettssyken hos små barn.
MESLINGER
Symptom Feber, forkjølelse og tørrhoste. Røde øyne og lysømtålighet. Etter 3-4 dager høy feber opp til over 40 grader. Storprikkete utslett som begynner bak ørene, går nedover til ansiktet og ned til resten av kroppen. Feberen synker i løpet av 3-4 dager.
Inkubasjonstid 9-14 dager, vanligvis 10-11 dager.
Smittefare Noen dager FØR feberen begynner til ca. 1 uke etter at utslettet dukket opp.
Rammer Alle aldre, men ikke fullt så vanlig før barnet er fyllt 1 år.
Behandling Hvile.
Bemerkning Barnet er ikke friskt før det har vært feberfri i 3-5 dager og utslettet er borte. Har man hatt sykdommen en gang er man immun.
DEN FEMTE BARNESYKDOMMEN
Symptom Ikke så høy feber, men som regel veldig nedsatt allmentilstand. Utslett, som kan minne om frostbitt, i ansiktet og noen steder på kroppen.
Inkubasjonstid 7 dager.
Smittefare Noen dager FØR barnet blir sykt til utslettet er kommet.
Rammer Barn i førskolealder.
Behandling Hvile.
Bemerkning Når man vet at det er Den femte barnesykdommen er ikke barnet lenger smittebærer.
KIKHOSTE
Symptom Forkjølesesfasen: Feber, rennende nese, tørrhoste i 1-2 uker. Kikhostefasen: Tiltagende hoste som kommer som anfall. Barnet mister pusten, ansiktet blir blårødt og barnet har hes innpust. Brekninger med seigt slim er vanlig. Barnet er slappt.
Inkubasjonstid 7-10 dager.
Smittefare Veldig smittsomt i 2 uker, siden stadig mindre i ca. 6 uker.
Rammer Alle aldre.
Behandling Evnt. antibiotika, hostemedicin. Barnet kan være ute.
Bemerkning Har man hatt sykdommen en gang er man immun. Spedbarn får ikke immunitet fra moren.
RØDE HUNDER
Symptom Forkjølelsesymptom, feber rundt 38 grader, irriterte øyne. Etter 1-3 dager kommer et småprikkete utslett over hele kroppen. Hovne lymfekjertler på halsen og i nakken. Etter 2-3 dager er barnet friskt.
Inkubasjonstid 12-23 dager, vanligvis 16-18 dager.
Smittefare 1 uke før til 1 uke etter utslettes frembrudd.
Rammer Sykdommen er uvanlig hos spedbarn.
Behandling Hvile.
Bemerkning En ufarlig sykdom dersom man ikke er gravid. Gravide kvinner som ikke har hatt sykdommen må IKKE utsettes for smitte. Risiko for fosterskader!
HÅND-, FOT- OG MUNNSYKEN(?)
Symptom Vonde blemmer i munnen, på hender og føtter. Feber og nedsatt matlyst.
Inkubasjonstid 3-7 dager, vanligvis 4-6
Smittefare Stor smittefare fra andre, friske barn - som er smittebærere.
Behandling Hvile
Bemerkning Vanligst på sommeren og høsten.

I tabellen under kan du se noen eksempler på hvor kaldt det føles ved ulike vindhastigheter og temperaturer.

  • Finn lufttemperauren der du er i raden øverst.
  • Velg deretter vindstyrke i kollona til venstre.
  • Der valgte rad og kollone møtes finner du følt/effektiv temperatur.
Luft-temperatur:
5 0 -5 -10 -15 -20
Vindstyrke: m/s Følt temperatur:
Svak vind 3 3 -3 -9 -15 -21 -27
Lett bris 6 1 -5 -12 -18 -24 -31
Laber bris 9 0 -7 -13 -20 -26 -32
Frisk bris 10,5 0 -7 -14 -20 -27 -33
Liten kuling 13,5 -1 -8 -15 -21 -28 -35
Stiv kuling 16,5 -2 -9 -15 -22 -29 -36
Sterk kuling 19,5 -2 -9 -16 -23 -30 -37
Liten storm 22,5 -3 -10 -17 -24 -31 -38
 Flekkfjerningsguiden 

 

 

Flekk Anbefalt flekkmiddel Anbefalt Vaskemiddel Behandling
Tran Zalo
OMO Ultra
OMO Color
Blenda hvitt
Blenda Sensitive
Ta Zalo rett på flekken og la det virke ½ time. Zalo må
skylles ut før vask i maskinpå grunn av fare for overskumming.
Vask så etter anvisning på plagget.
Tranlukt sitter godt i klærne, luft derfor plagget godt etter vask.
Lim (vannløselig)

Blenda Sensitive flytende
OMO Ultra flytende
OMO Color flytende

 

OMO Ultra
OMO Color
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
Belnda Sensitive Farger
Vannløselig lim fjernes fra vaskbare stoffer ved å spyle
lunkent vann gjennom flekken. 
Vask så etter anvisning på plagget.
Blekk og tusj

Rødsprit
OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende

OMO Ultra
OMO Color
Blenda Hvitt
Blenda Sensitve Hvitt
Store blekkflekker fjernes best ved å fukte flekken med varm rødsprit.
Hell deretter litt flytende vaskemiddel på flekken og la det virke opptil ½ time.
Vask så med så høy temperatur som tekstilen tåler.
NB! Husk at rødsprit er meget brannfarlig og må kun varmes i vannbad.
Blod OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
OMO Ultra
OMO Color flytende
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
Blenda Sensitive Farger
Friske blodflekker fjernes best med kaldt vann. Litt eldre flekker fjernes best
ved å helle litt flytende vaskemiddel direkte på flekken og la det virke ca.
Farger ½ time. Vask så ved 40 °C. Blod må fjernes ved lav temperatur. Rustfjerner kan prøves på gamle blodflekker som er vanskelige å fjerne.

Bær
Frukt
Grønnsaker (tomat)
Vin

Kaffe

Te

OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Senitive flytende
Domestos Fresh uten klor
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive

Spyl først med så varmt vann som tekstilen tåler.
Flekkene fjernes normalt ved vask med et blekemiddelholdig vaskemiddel.
Vanskelige flekker kan forsøkes fjernes ved å helle litt flytende vaskemiddel
direkte på flekken. La det virke opptil ½ time før tøyet vaskes i maskin.
Vanskelige flekker på hvite tekstiler kan blekes bort med Klorin eller Domestos Fresh
Uten klor. Les bruksanvisningen nøye.

NB! Silke må behandles med stor varsomhet. Hvit ull tåler bleking med Domestos Fresh Uten Klor. Bruk aldri ufortynnet klorin.

Fett
Olje
Majones
OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
Zalo

OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Senstive Hvitt

Hell litt flytende vaskemiddel på flekken, la det virke opptil ½ time. Vask deretter på så høy temperatur som tekstilen tåler.
Benyttes Zalo som flekkfjerningsmiddel må det skylles ut av tøyet før vask på grunn av fare for overskumming i maskinen.
Grønske og løvetann OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Sensitive Farger
Hell litt flytende vaskemiddel direkte på flekken, la det virke opptil ½ time. Vask deretter etter anvisning på plagget.
Jordslag og mugg Domestos Fresh uten klor
Klorin
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
Vask tøyet i et blekemiddelholdig vaskemiddel ved så høy temperatur som tekstilen tåler. Inngrodde flekker vil som regel gå bort ved gjentatte vask. Klorin kan benyttes på hvite tekstiler som tåler klorbehandling.
NB! Les bruksanvisningen nøye.
På små flekker kan en prøve med Domestos Fresh direkte på flekken.
Leppestift og sminke OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
Hell litt flytende vaskemiddel direkte på flekken og la det virke opptil½ time.
Vask deretter på så høy temperatur som tekstilen flytende tåler.
Maling
Beis
Lakk

OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
White Spirit

OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Sensitive Farger
Malingsflekker må fjernes før de tørkes inn. Flekken behandles først med den type ”tynner” som er oppgitt på malingsemballasjen,
eks. vann eller White Spirit. Hell deretter litt flytende middel direkte på flekken og la det virke opptil½ time.
Vask deretter etter anvisning på tekstilen.
Maskinsmøring
Tjære
Asfalt
Kvae
Klister
Skismøring
OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
Zalo
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Sensitive Farger
Hell litt flytende vaskemiddel direkte på flekken og la det virke opptil½ time.
Benyttes Zalo som flekkfjerningsmiddel, bør det skylles ut før maskinvask
Farger på grunn av fare for overskumming.
Rust
Metall
Rustfjerner
Oksalsyre
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Sensitive Farger

Rustfjerner eller oksalsyre (0,5–1% løsning) kan tas direkte på flekken.
NB! Benytt kar av plast eller rustfritt stål til oksalsyreoppløsningen. La middelet virke til flekken er borte. Skyll godt med vann og vask etter anvisning på tekstilen. NB! Vær obs på evt. advarselstekst om helsefare for midlene.

Sjokolade
Kakao
OMO Ultra flytende
OMO Color flytende
Blenda Sensitive flytende
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Sensitive Farger
Hell litt flytende vaskemiddel direkte på flekken og la det virke opptil½ time.
Vask deretter på så høy som tekstilen tåler.
Stearin
Tyggegummi
White Sprite
Rødsprit
OMO Ultra
Blenda Hvitt
Blenda Sensitive Hvitt
OMO Color
Blenda Sensitive Farger
Legg plagget i fryseren ca. ½ time. Plukk deretter bort det løse. Flekken kan behandles med White Spirit.
Stearinflekk kan også fjernes ved hjelp av trekkpapir og strykejern. Legg trekkpapir over flekken og stryk over med strykejernet. Flytt på papiret slik at du hele tiden jobber med rent papir. Eventuell fargeflekk kan fjernes med løsemiddel. Hold på til alt fettet er forsvunnet fra tekstilen. Vask deretter etter anvisning på plagget. Eventuell fargeflekk fra stearin kan forsøkes fjernet med varm rødsprit. NB! Vær obs på evt. brannfare og advarseltekst om helsefare for White Spirit og Rødsprit.

 
Det enkleste og billigste måten og pusse sølv på:

Et husmortriks for den med særdeles dårlig tid er aluminiumsfolie-trikset.

Slik gjør du:
Legg aluminiumsfolie i bunnen av kjøkkenvasken, fyll på med varmt vann. Tilsett to spiseskjeer med bordsalt i vannet. Legg deretter sølvtøyet ned i vannet. Pass på at sølvet har kontakt med aluminiumsfolien. Altså, ikke legg for mye sølvtøy i vaskekummen om gangen. La dette ligge et par minutter. Skyll lett i rennende vann og tørk av med kopphåndkle slik at vannflekker blir borte.

Dette trikset starter en kjemisk reaksjon, der oksideringen på sølvet løses opp.
At sølvet oksiderer, eller anløper som det også kalles, vil si at rent sølv (Ag) lett reagerer med grunnstoffet svovel (S). Resultatet er sølvsulfid (Ag?S), som vi observerer som et svart belegg på sølvbestikket eller andre gjenstander av sølv. Trikset med salt og aluminiumsfolie i vann, starter en prosess der saltet og aluminiumet reduserer svovelet på sølvet, og dette går i oppløsning.


RÅD OM VASK AV VINDUERHva gjør du når det er ti kalde ute og vannet fryser før du har fått det på vinduene?

Noen skvetter sprit oppi vannet løser problemet!

Du kan for eksempel helle rødsprit i vannet,


Vindusspylervæske

En annen variant er å bruke vinduspsylervæske.

 

Eddik innvendig

Godt råd erå putte eddik i vannet som skal brukes til vask av vinduene på innsiden, fordi det gir vinduene en ekstra glans.

En annen blanding er Zalo og en skvett med salmiak. 

 

Nal er best

En nal er det eneste som duger. Vasker man med klut, er det nesten umulig å få det helt rent. Det blir skjolder og striper. Og det ser man spesielt godt når solen skinner på vinduet. 


Når må du bytte ut sminken din?

Sminken din går faktisk ut på dato.

Først og fremst et par ting å huske på:
· De fleste produkter har et tegn bakpå hylsteret av en åpen boks og hvor det for eksempel står ”6 mnd”. Det betyr at produktet går ut 6 måneder etter at produktet er åpnet.Her kommer en oversikt over hva som bør byttes ut når:Kajal: 2 år

Siden en kajal er tørr i konsistensen, holdes ikke bakterier særlig godt i live i den. Men hvis du bruker den ofte, varmes den opp av huden din, og blir myk og varm. Da trives bakteriene. Så for at kajalen din skal vare så lenge som mulig; tørk av den med litt papir etter bruk, spiss den ofte, eller tørk den med litt antibak i ny og ne. Når den begynner å bli knusktørr og drøsser, er det på tide å bytte den ut.Flytende eyeliner: 6 måneder

Sminke som er bløt i konsistensen har kortere levetid enn tørre produkter. Det gjelder da også den flytende eyelineren, så når den endres i konsistens og lukt er det på tide med utskiftning.Maskara: 3-6 måneder

Maskaraen må byttes ut når den begynner å bli tørr og drøsser. Det merkes også veldig godt når påføringen ikke er like enkel som vanlig; den klumper seg og vippene blir ikke like fine som før. For hver gang maskaraen åpnes og lukkes blir det også pumpet luft ned i den, noe som tørker den ut – så for all del: ikke pump maskaraen opp og ned for å rense kosten eller få bort klumper eller hva man enn skal pumpe den for! Ikke pump!Leppestift: 1 år

Over tid vil oljen i leppestiften oksidere, og den vil lukte annerledes. Litt som en fargestift. Da er det greit å kjøpe seg en ny leppestift.Foundation: 6 måneder

Foundation endrer ofte duft og tekstur når de er godt ut på dato. De kan lukte lett som maling eller karamell, og du kan også oppleve at produktet skiller seg i beholderen. Det kan være lurt å unngå å oppbevare flytende produkter på badet, da varmen på badet kan stimulere til bakterievekst.Øyenskygger: 9-12 måneder

Øyenskyggene kan man føle det litt an på. Hr de fått en hard overflate er de gamle, og vil ikke ha like god pigmentasjon eller holdbarhet på huden. De skyggene som ikke blir brukt så ofte bør oppbevares på et mørkt, rent å kjølig sted for at de skal holdes lenger. Det er også viktig å alltid bruke en ren og tørr applikator eller pensel når du legger øyenskyggen.


Sminkekoster: flere år
Bruker du børster av god kvalitet, og er nøye med å vaske og rense de godt, kan du ha børstene i mange år. Koster av ekte hår bør vaskes med sjampo og balsam. Koster av syntet bør vaskes med oppvaskmiddel.HAR DU GLEMT HÅRBØRSTEN?


Hårbørsten er noe man bruker hver dag, og som man gjerne legger ifra seg etter bruk og glemmer. Dette er dumt, spesielt hvis du deler børste med flere.

Etter tid kan det nemlig samle seg stylingrester som skaper et belegg på hårbørsten, og som igjen gir bakterier.

Derfor bør du være flink til å vaske hårbørsten din jevnling.

Få vekk gamle hår

– Å vaske børsten to ganger i måneden er et minimum for privat bruk.

Det første man trenger å gjøres er å fjerne hårrestene i børsten. Det kan være vanskelig å få til med fingrene, så bruk gjerne en annen hårbørste til å dra ut hårrestene.

Bruker du ofte børsten når du har stylingprodukter i håret, bør den vaskes jevnlig – helst oftere enn to ganger i måneden.

Zalo og shampoo

– Har du børsten for deg selv, holder det å vaske børsten med vanlig sjampo, helst en rensesjampo.

Deler du derimot børsten sammen med flere, er det lurt å bruke noe desinfiserende for å fjerne bakterier.  Man kan bruke Zalo til å vaske børsten. Bruk da den blå Zaloen siden den er desinfiserende.

Vær forsiktig med tre

Er børsten din laget av tre bør du være forsiktig med å få for mye vann på treet. Prøv å vaske kun hårene eller taggene, og unngå å skylle hele børsten.

Hvordan gi trøst.

Det er ikke alltid så enkelt å vite hvordan man skal oppføre seg ovenfor noen som er nedfor og lei seg. Men husk, det er alltid bedre å by på noe, enn ingenting. Vi er alle forskjellige, så vær naturlig og vær den du er.

Det er en god følelse å kjenne at noen bryr seg om en

Først og fremst må du være deg selv.

Ta kontakt med vedkommende pr. telefon, gå på besøk hjemme eller på sykehus, eller skriv noen ord.

Tilby deg til å hjelpe vedkommende.

Lytt og vis medfølelse, og vær ikke redd for å si noe galt så lenge det du sier er i beste mening.

Er det ting du ikke kan hjelpe til med alene, kan det kanskje være lurt å ta kontakt med vedkommendes familie eller nære venner.

Ved alvorlig sykdom, bør du spørre om personen vil du skal hjelpe han/henne med noe. Ikke tving deg innpå noen hvis du får et negativt svar. Istedenfor kan du fortelle om hva som har skjedd siden sist dere så hverandre. De fleste syke vil gjerne være en del av hverdagen.

Det er alltid følelsesladet når noen er lei seg, men vær ikke redd for å rippe opp i følelser. Hvis personen begynner å gråte, så er det mest på grunn av at han/hun er i sorg og masse følelser er i sving. Ikke nødvendigvis fordi du har sagt noe galt.

Mange velger også stillheten, og vil ikke ha noen form for medlidenhet. Da kan det føles godt for han/hun om noen bare er tilstede, kanskje holde rundt, stryke på, eller gi en god klem.


 

Elsker du kaker ?

Les hva stjernene mener er din favoritt!

VÆREN

Væren er født mellom 21. mars og 20. april. Dine karaktertrekk er dogmatisk, presserende, positiv og maskulin. Du har planeten Mars i deg, ditt element er Ild, farge er Rød, og ditt organ er Hjerte.

Du er selvfølgelig en meget energisk og aktiv person. For å få mye energi, så liker du egentlig alt som heter kaker og alt som heter søtt. Med andre ord er du en skikkelig kakemons! Siden du får i deg mye rart, så er det ganske naturlig å ta til deg også ting som kan gi deg bra med antioksidanter. Derfor vil du sikkert falle for Jordærterte, for Jordbær inneholder veldig mye bra næringstoffer og også nettopp det som heter antioksidanter. Det er til og med vitenskapelig påvist at det å spise mye jordbær har en slankende effekt på kroppen vår. Det er derfor ikke noe rart at de fleste som er født i Værens tegn nettopp har en fast og fin kropp!

TYREN

Tyren er født mellom 21. april og 21. mai. Dine karaktertrekk er eiertrang, uforanderlig, negativ og feminin. Du har planeten Venus i deg, ditt element er Jord, og farge er Rosa og Melkegul.

Du er en person som trenger mye energi til å utføre alle dine forskjellige oppgaver, og hva er bedre enn å innta en Ostekake. Den melkegule fargen tiltaler deg meget godt. Ost gir ikke bare mye energi, den kan faktisk regulere din fordøyelse slik at du får den riktige sammensetning av bakterieflora i din magesekk og tarmer. Ostekaker er jo kjempe godt, og den regnes egentlig mer som en luksus dessert enn akkurat kake. For deg som liker luksus, må derfor Ostekaken være midt i blinken for deg!

TVILLINGENE

Tvillingene er født mellom 22. mai og 21. juni. Du er meddelsom, tilpasningsdyktig, allsidig, positiv og maskulin. Du har planeten Merkur i deg, ditt element er Luft, farge er Blå, og alle de andre farger passer også til deg, for du er en kameleon.

Du liker kaker som er luftige og lett fordøyelige, og ikke minst lette å ha med deg, derfor er Smultringer noe du setter veldig pris på. Dessuten er nystekte Smultringer så godt at du bare ved tanken på dem får tennene til å løpe i vann. Selv om de er lette og luftige, så har de en litt brunaktig farge på seg, en jordfarge som du gjerne kan ha godt av. For en Tvilling kan det bli noe høytsvevende enkelte ganger, derfor kan det å spise Smultringer få deg ned på jorda igjen!

KREPSEN

Krepsen er født mellom 22. juni og 22. juli. Dine karaktertrekk er beskyttende, følsom, negativ og feminin. Du har planeten Månen i deg, ditt element er Vann, og farge er Sølvgrått.

Som Kreps er du en matskjønner. Ofte finner man de beste kokkene blant dem som er født i dette tegnet. Du er en person som er meget opptatt av smaksopplevelser. Berlinerbolle må derfor være en spennende kake eller bolle for deg som er kreps. Bare tenk på det deilige den er fylt med! En Kreps har en fantastisk smakssans, og derfor vil du elske Berlinerbollen, for den gir deg rett og slett en fantastisk smaksopplevelse.

LØVEN

Løven er født mellom 23. juli og 23. august. Dine karaktertrekk er kreativ, slående, mektig, positiv og maskulin. Du har planeten Solen i deg, ditt element er Metall, og farge er Solens farger .

Wienerbrød er rundt, vanligvis med eggfyll i midten, og det ser jo rett og slett ut som selveste solen. Når det er riktig stekt, så er kanten sprø og saftig, og med eggfyll i midten, så smaker det himmelsk. Wienerbrød er egentlig ment som en dessert mer enn en vanlig kake. For deg som er Løve, og liker alt som heter stekt mat, må derfor Wienerbrød være prikken over i’en for deg. Videre får du også mye energi av eggekremen, så her får du rett og slett i pose og sekk!

JOMFRUEN

Jomfruen er født mellom 24. august og 22. september. Du er kritisk, analytisk, negativ og feminin. Du har planeten Merkur i deg, ditt element er Jord, og fargene dine er Mørkeblått, Mørkebrunt og Grønt.

Rullekake er noe du liker, enten du ruller kaken med syltetøyfyll eller vispet krem. Som Jomfru er du alltid omhyggelig, kjærlig og rytmisk. De beste artistene er nettopp født i dette Jomfru tegnet, og du kan bare bevege deg og rulle videre. Videre er Rullekake praktisk å ha med seg, og det er lett å servere til mange av dine gode venner. Siden du har planeten Merkur i deg, så liker du kommunikasjon, og du liker å varte opp og gi service til dine venner. Og med Rullekake kan du både få en god smaksopplevelse, mye energi og ikke minst skaffe deg gode venner på kjøpet.

VEKTEN

Vekten er født mellom 23. september og 23. oktober. Dine karaktertrekk er harmonisk, positiv og maskulin. Du har planeten Venus i deg, ditt element er luft, og dine farger er alle Blå-nyanser samt Rosa og Lysegrønt.

Eplekake må være din favoritt ! Du er en person som trenger mye god energi, og særlig er du glad i frukt og grønnsaker. Eple er fruktens konge, og du må bare ha det. Bakt Eplekake med en liten dash av kanel er jo i seg selv himmelsk. Med eplet får du også kontroll på din vekt. Det har blitt sagt at Eplet er både sunt for kroppen og har en slankende effekt, så da er det bare å spise i vei og få i deg Eplekaken. Siden du er født i Vektens tegn, så vet du hvordan du skal kontrollere deg selv, for du vil alltid være i balanse. De fleste som er født i Vektens tegn er som regel flotte og slanke, takket være planeten Venus du har i deg!

SKORPIONEN

Skorpionen er født mellom 24. oktober og 22. november. Du er intens, lidenskapelig, negativ og feminin. Du har planeten Pluto i deg, ditt element er Vann, og dine farger er Mørkerødt og Brunt.

Sjokoladekake må bare være skapt for deg som er født i Skorpionens tegn. Egentlig så mener man at Sjokoladen først og fremst er et nærings- og nytelsesmiddel fremstilt av kakaobønner som røstes, knuses, og tilsettes sukker, kakaofett, lecitin, vanilje og eventuelt tørrmelk. Sjokoladen regnes ofte som Afrodisiaka – stimulerende midler for kjønns- og hormondriften. Og for deg som er Skorpion, vil Sjokoladekaken være midt i blinken for deg. Den kan hjelpe deg med å holde lidenskapen oppe. Sjokoladekaken er til og med et sjekkemiddel som Skorpionens bruker før han eller hun nedlegger sitt bytte.

SKYTTEN

Skytten er født mellom 23. november og 21. desember. Dine karaktertrekk er
åpen, frihetselskende, positiv og maskulin. Du har planeten Jupiter i deg, ditt element er Ild, og dine farger er Mørkeblått og Purpur.

Du har alltid hastverk, og du har av og til nesten ikke tid til å spise ordentlig, slik at ditt fordøyelsessystem kan være litt tynnslitt innimellom. Sitronkaken kan være en kake som du har godt av å spise. Den er lett fordøyelig og smakfull, og siden den inneholder Sitron, så vil den kunne hjelpe deg å balansere ditt syreinnhold i magesekken. Den har også en annen god egenskap, for den kan rense luftveien for bakterier. For deg som er litt tungpustet, så kan Sitron opprettholde en ren luftvei for deg. Videre er Sitronkake delikat og meget smaksfull, og du klarer aldri å holde dine fingre fra kakefatet.

STEINBUKKEN

Steinbukker er født mellom 22. desember og 20. januar. Du er forsiktig, strebende, veloverveid, negativ og feminin. Du har planeten Saturn i deg, ditt element er Jord, og dine farger er Mørkegrått, Sort og Mørkebrunt.

Du som er Steinbukk og født ved juletider, så må det være ganske naturlig for deg å være veldig glad i å spise julekake. Julekake med rosiner er jo kjempedeilig, og hvis den serveres enten med litt smør og geitost, så kan den neppe overgås av noen andre kaker og brød. Videre er du som regel en meget jordnær person, og du liker å få i deg rosiner og nøtter som dyrkes frem av jorda. Uten å ane det, så har du meget godt av å få i deg både rosiner og nøtter, for begge disse ingrediensene gir deg energi og massevis av antioksidanter.

VANNMANNEN

Vannmann er født mellom 21. januar og 18. februar. Du er uavhengig, menneskelig, postiv og maskulin. Du har planeten Uranus i deg, ditt element er Luft, og din farge er Turkis.

Muffins finnes i mange forskjellige varianter og smaker, til og den skal være litt luftig i konsistens. Du som er Vannmann er jo også temmelig luftig. Egentlig er du også en Kameleon som skifter form og farger hele tiden. Muffins er kaker du ikke kommer utenom, fordi den gir deg en mengde forskjellige smaksopplevelser. Siden du har element Luft i deg, så kan du få i deg så mye søtsaker som du lyster uten å tenke på din form og vekt. Du skal ha et fint fordøyelsessystem som tar unna alt som heter sukker og fettstoffer, og da kan du bare nyte din Muffins i god samvittighet.

FISKENE

Fisken er født mellom 19. februar og 21. mars. Dine karaktertrekk er: Vag, lett påvirkelig, negativ og feminin. Du har planeten Neptun i deg, ditt element er Vann, og din farge er Sjøgrønn.

Vafler er for deg en grei form for kake som du automatisk blir glad i. Som Fisk så har du alltid litt av et dilemma med å bestemme deg, derfor er det enkleste det beste for deg. Og hva er da enklere enn å steke vafler og smøre dem med rømme, syltetøy eller legge et par skiver geitost på? Egentlig er alle som er født iFiskens tegn temmelig barnslige, og hva er bedre enn å kunne servere vaffel som festmat til barna? Imidlertid er det en ting du må passe på, ikke spis for mye, for du kan lett legge på deg.
Hvordan ligger du når sover du?

Sovestillingen avslører deg.

På magen:

Du er sosial, selvstendig og full av energi.
Du er en ærlig person med egne meninger, men overraskende nok så tåler du ikke å få kritikk.


På magen (og halvt over på siden):

Du er en livsnyter med få problemer.
Du er snill, glad og omgjengelig, og har klart å løse mange problemer for å komme dit du er i dag.


På ryggen (med armene over hodet):

Du er målbevisst, vennlig og tålmodig.
Du kan virke litt tilbakeholden og reservert, og trives ikke sammen med altfor mange mennesker.


På ryggen :

Du er en god venn og en god lytter.
Du trives best i ditt eget selskap og med nære venner, og mistrives i altfor store selskapligheter.


I fosterstilling :

Du er trygg og selvsikker, men litt sjenert.
Du åpner deg ikke for hvem som helst følelsesmessig, men er en engasjert og sosial person.


På siden (loddrett):

Du er livlig, real og omgjengelig.
Du liker å få oppmerksomhet av alle rundt deg, og vil gjerne være midtpunket i store forsamlinger.Er du sliten?


Ikke nok søvn


Det er kanskje selvforklarende, men en av de vanligste årsakene til at man føler seg sliten er rett og slett fordi man ikke får nok søvn. Er dette grunnen til at du er så utslitt bør du sørge for å få syv til åtte timer søvn hver natt. Hvem vet - kanskje er dette nok til at du føler deg mer opplagt og full av energi.


Søvnforstyrrelser (Sleep apné)


Mange tror kanskje de får nok søvn, men om man lider av søvnforstyrrelser er det ikke sikkert du får nok hvilke likevel. Årsaken til dette er at denne tilstanden gjør at man slutter å puste i et kort sekund flere ganger i løpet av natten. Hver forstyrrelse gjør at du våkner, selv uten at du er klar over det. Resultatet er at du får for lite sammenhengende søvn, selv om du tilbringer åtte timer i sengen. Det er flere tiltak du kan sette i gang om du lider av dette. Du kan slanke deg (om du er overvektig), du kan slutte å røyke eller sove med et CPAP utstyr, som hjelper deg å holde luftveiene åpne i løpet av natten.


Kosthold


Energinivået ditt avhenger både av hvor mye du spiser, og hva du spiser. Spiser du for lite, vil du fort bli sliten. Har du dårlig kosthold, vil du heller ikke ha nok energi til å komme deg gjennom dagen. Sørg derfor for å starte dagen med en god frokost, og prøv å få i deg protein og karbohydrater som for eksempel egg og grovt brød. Denne kombinasjonen gir deg energi som varer hele dagen lang.


Blodmangel


Blodmangel, eller anemi, er en av årsakene til at mange kvinner føler seg utslitt. Anemi kan forklares med at kroppen ikke har nok røde blodceller til å frakte oksygen til kroppens vev og indre organer. Blodmangel kan lett diagnostiseres med en blodprøve, og behandlingsformen avhenger av årsaken. Jernmangel kan for eksempel behandles med jernsupplementer, og ved å spise jernrik mat.


Depresjon


Depresjon gir deg ikke bare mentale problemer, men også fysiske symptomer som for eksempel utslitthet, hodepine og nedsatt appetitt. Føler du deg sliten eller trist i mer enn to uker i strekk, bør du kontakte din fastlege. Det finnes mange behandlingsformer, og din lege kan avgjøre hva som passer best for akkurat deg.


Lavt stoffskifte

Skjoldbruskkjertelen er en liten kjertel på undersiden av halsen. Denne kjertelen kontrollerer ditt stoffskifte, eller sagt på en annen måte, hastigheten din kropp konverterer brennstoff til energi. Når kjertelen er underaktiv, og ditt stoffskifte fungerer for sakte, kan du føle deg slapp og du kan lett legge på deg. Er du tvil om du har lavt stoffskifte, bør du ta en blodprøve for å stadfeste om du lider av dette. Det finnes behandlingsmetoder, og syntetiske hormoner kan blant annet hjelpe deg å sette fart på stoffskifte.


For mye koffein


Du tror kanskje at koffein holder deg våken og på alerten? Vel, det kan også ha motsatt effekt. I moderate doser kan koffein stimulerer og forbedre både din våkenhet og konsentrasjon. Men for mye kan faktisk, hos noen, føre til tretthet. Om du tror dette kan være årsaken til at du er så sliten bør du unngå koffein så mye som mulig. Koffein finnes i blant annet kaffe, te, sjokolade og brus.

Skjult urinveisinfeksjon
Om du noen gang har hatt urinveisinfeksjon er du kjent med den brennende smerten og trangen til å gå på toalettet. Men det er ikke alltid infeksjonen gir disse symptomene. I enkelte tilfeller kan tretthet være det eneste symptomet. For å finne ut om du har urinveisinfeksjon kan du ta en urinprøve, og ved hjelp av en antibiotikakur forsvinner vanligvis trettheten i løpet av en uke.

Diabetes
Hos diabetikere vil sukkeret forbli i blodet istedenfor å gå inn i kroppens celler, hvor det normalt konverteres til energi. Resultater er at kroppen går tom for brennstoff, selv om du spiser nok. Det er mange måter å behandle diabetes på, og du bør kontakte din fastlege om du er i tvil om du lider av dette.

Hjertesykdom
Om du føler deg helt når du utfører hverdagsaktiviteter som du før gjorde med letthet, bør du ta deg en prat med legen din som vil kunne diagnostisere deg, og gi deg behandling. Du kan ha en hjertesykdom, og dette bør du ta på alvor å få undersøkt.

Matallergi
Noen leger mener at skjulte matallergier kan gjøre deg søvnig. Om din tretthet forsterkes etter måltider, kan du ha en mild form for matintoleranse. Er du i tvil bør du prøve å eliminere matvarer for å se om din tilstand forbedres. Du kan også be legen din utføre en matallergitest.

Kronisk utmattelsessyndrom
Om din tretthet varer i mer enn seks måneder og er så alvorlig at du ikke kan gjøre dine daglige gjøremål, kan du lide av kronisk utmattelsessyndrom. Denne tilstanden har flere symptomer, og en av hovedsymptomene er vedvarende, uforklarlig utslitthet. Det er ingen raske behandlingsmetoder for kronisk utmattelsessyndrom, men både bedre kosthold og et lett treningsopplegg kan forbedre tilstanden.Noen hint om hva du ikke bør eller kan gjøre når du er på reiser.


*   Når du er i Japan og er forkjølet og må pusse nesen, gå litt til siden og ikke gjør det offentlig. Det er dårlige manerer.

*   I Saudia-Arabia er fysisk kontakt mellom menn og kvinner forbudt.

*   Om du kysser noen på pannen i Russland, forbinnes det med død og begravelse.

*   Ikke spis med venstre hånd når du er i muslimske land. Denne hånden brukes ved toalettbesøk.

*   I Marokko er det vanlig å håndhilse med høyre hånd, og deretter føre hånden til hjertet.

*   Ikke løft pekefingeren eller midterste mot noen med håndflaten mot deg selv, da gir du dem "finger'n"
Bestill derfor ikke noe på denne måten.

Men vender du håndflaten utover er det akseptert.

*   Hviler du haken på knyttneven i Italia, betyr dette "Hvem bryr seg."

*   Når du er i Japan og skal ta deg et bad (Onsen) må du alltid vaske deg før du går ut i vannet , ellers har du skittnet det til.

*   

ELLER KANSKJE DU TRENGER TIPS TIL HVORDAN DU SKAL STELLE SMÅ BARN?