ER DU GOD TIL Å LYTTE ?
Hvordan kan jeg bli en god lytter?

Å være en god lytter innebærer å ha forståelse, tålmodighet og interesse for det den andre sier. Det viser du best ved å se, oppfatte og snakke. Kroppsspråket, er en viktig del av å kommunisere, og er også en del av å lytte. Lytting har enkel oppskrift: Du hører det verbale, du ser kroppspråket, du oppfatter budskapet, og gir respons ved å snakke.
Det finnes tre måter å lytte på:


Indre lytting. Når andre forteller om opplevelser og erfaringer trekker man ofte paralleller til seg selv. Lignende situasjoner man selv har erfart. Man tenker hvordan man selv ville tenkt, gjort og følt. Det skjer automatisk. Disse tankene burde du sette til side og tenke heller på hva vil samtalepartneren vil høre. Rådene man gir den andre er ikke nødvendigvis det du ville gjort selv. Indre lytting handler om å lytte med et åpent sinn.
Fokusert lytting.
Her lytter du ved å være fokusert på hva den andre sier. Du tar til deg det som blir sagt og visualiserer det som blir fortalt. Fokusert lytting dreier seg om å være engasjert og oppriktig interessert i hva den andre har å si. Alle viktigst, vi ser det fra samtalepartnerens synsvinkel.

Global lytting.
Dreier seg om følelser, empati og å lese mellom linjene. Man bryr seg om hva den andre har å si og vi er ikke redd for å vise det med verken ord eller kroppsspråk. Du er interessert i hva som blir sagt, men du bryr deg samtidig om hvordan den andre personen føler overfor det personen forteller.


Neste gang du er i dialog med noen, prøv å tenk etter hvilken måte du lytter på. Det er også viktig å ta til seg det som blir sagt, reflektere og tenke seg om før man svarer. Vis interesse og still gjerne spørsmål, men husk  ikke avbryt den andre. Tenk etter hvordan du vil andre skal oppføre seg når du snakker til dem.Å snakke er et behov - å lytte betyr talent.

Det finnes enkelte mennesker man ikke kan fortelle om en sorg, uten at de straks skal diske opp med en lignende.

Intet menneske vil gidde å lytte til deg hvis han ikke trodde det var hans tur etterpå.
Du vet hvordan det er når det skjer, som når du finner det du leter etter. Og den fantastiske lettelsen over å ha funnet en å gå hjem til og snakke med, en som kjenner deg og forstår det som skjer på jobben din og alt du sliter med.

Han får lite vite, som ikke kan tie.

Der alle taler hører ingen.

En god taler kan ikke måle seg med en god lytter.


Naturen har gitt menneskene én tunge, men to ører, for at vi skal høre dobbelt så mye som vi sier.

Den som taler, sår, og den som lytter, høster.

Lytt hundre ganger, tenk tusen ganger, tal én gang.

Den mest betydningsfulle person man kan lytte til, er en selv, og vår mest betydningsfulle oppgave er å utvikle et øre som virkelig kan høre hva vi sier