STØY

STØY

Støy er skadelig, ikke bare for hørselen men også for helsen.

EN STØYENDE FAKTA:

* Støy defineres som uønsket lyd,
og styrken måles i desibel (dB).

* Det er vanlig å skille mellom irriterende støy og skadelig støy.

* En vanlig samtale ligger på 65 dB, mens rop ligger på 80 dB.

* 80 dB i mer enn 8 timer per dag vil etter hvert skade hørselen.


Hvor høyt:

* Smertegrensen for hvor høy lyd vi tåler ligger på mellom 100 - 130 dB.

* Her er andre høye lyder:
* Telefoner: 74 - 80 dB.
* Hårføner på høyhastighet: 80 dB.
* Støvsuger: 75 dB
* Hundebjeff: 90 dB.


Støy på jobben:

* Hørselstap foråsaket støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden blant europeiske arbeidstagere.

* Omtrent halvparten av alle iirapporterte yrkessykdommer til Arbeidstilsynet gjelder hørselsskader.

* Alle arbeidsgivere har plikt til å stille hørselsvern til disposisjon når de ansatte utsettes for støybelastning over 80 dB.

* Hørselsvern er påbudt ved støybelastning over 85 dB.Hva kan støy gjøre:

* påvirker hjerte og karsystemet.
* gir høyere blodtrykk.
* bidrar til muskelspenninger og   fordøyelsesproblemer.
* bidrar til stress.
* virker trettende og reduserer konsentrasjonen.
* øker risikoen for ulykker.
* påvirker det ufødte barn.
* gi deg tinitus.Tips til hvordan du kan minske støy:

* bruk ørepropper når du trenger litt støyskjerming.
* vær oppmerksom på støynivået når du kjøper nye    hjelpemidler og hvitevarer.
* tekstiler  og grønneplanter virker støydempende.


Støydempende ørepropper for barnehage personell.

Hvorfor skaffet jeg meg det ikke før?
Vel - hvem vet om at slike finnes.

Fikk laget ørepropper som kun passer til mine ører med et lydfilter som passer for støy i barnehager.
Det beste er at filteret demper hele lydbildet men forvrenger det ikke. Du vil beholde alle frekvens nivåer slik at du beholder detaljer og atmosfære i lyden.


Har brukt slike propper i mange måneder og er blitt helt avhengig. Merker at en ikke er så sliten  etter arbeidstid. Senker støynivået betraktelig. Dette er noe jeg anbefaler på det høyeste.Se disse nettsidene:
       
http://www.horselslaben.no/

http://www.hantek.no/orepropper


Test hørselen din:

http://www.horselstest.no/
Her kan du teste hvordan hørselen din er sammenlignet med normal hørsel for din aldersgruppe.
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Hvordan-fungerer/Test-deg-selv/