MÅL OG VEKT FRA GAMLEDAGER

Åtte potte rømme, fire mærker smør..... osv.


De første målene var av lokal art, hver bygd hadde sine mål og vektenheter, og man brukte heller antall og volum enn vekt. Først på 1600 tallet kunne man si at landslov for mål og vekt begynte å gjøre seg gjeldende. Men overalt i landeT veide og målte man fremdeles lenge etter gamle bygde- og folkeskikker. Derfor kan mål og vekt fra denne tiden variere sterkt fra sted til sted.


HULMÅL

( Tørre varer med topp. )

1 såld                  = 6 mæler
1 mæle                = 1 skjeppe
1 skjeppe            = 1/8 korntønne. Og dette er 17,4 l.
1 skjeppe med
"toppmaal"          
= 20 l.

1 anker               = 38,5 l.

Korntønne          = 139 l.  Og dette er 144 potter.
Korntønne                Deles opp i følgende enheter:
                                 4 kvartal eller fjerdinger eller 8
                                 skjepper, eller 16 settunger, eller
                                 24 nottunger, eller 32 fjordungkar,
                                 eller 64 åtteunger.

1 fjerding            = 2 skjepper = 36 potter. 
1 settung             = 9 potter.
1 nottung            = 6 potter.
1 fjordungkar     = 4 1/2 pott
1 åttung               2 1/4 pott.


SMØR

laup smør            = 5 kg.
topundslaup        = 10 kg.
trepundslaup      = 15 kg

For en halv trepundslaup smør måtte man betale 1 lytefri huhud, ugarvet eller 2 bukkeskinn eller 4 geiteskinn eller 8 saueskinn eller 12 kalveskinn eller 20 gråskinn (ekorn).

1 Bergensk
smørtønne            
= 7 1/2 laup
1 erte eller
salttønne              
= 6 lauper = 30 kg.
1 spann                 = 18 merker = 3,86 kg = 4,95 l.
1 "stint"spann      = 24 merker = 5,14 kg = 5,4 l.
1 tønne                 = 45 kanner = 90 l.
1 kanne                = 2 potter = 12 merker.
          HULMÅL

( Tørr vare )


1 pott         = 1 l.
(kalles også halvkanne)
1 kanne      = 2 potter à  4 peler.
1 Pel           = 1/4 l.

Disse målene ble som regel knyttet til bestemte varer, som eks. 1 pel brennevin, 1 pott øl osv.

1 fat            = 960 potter = 926 l.
1 såld          = 6 mæler, 29,16 l.
1 kjerald     = 20 ask = 216 l.
1 ask            = 4 boller =10,8l.
1 halvask     = 5,4 l.
1 bolle         =16 juster = 2,7 l.
1 halvbolle  = 1,35 l.
1 juste        = 0,675 l.
1 holk         = mest brukt til tjære = 25 l.
 
 


VEKTER

1 skippund               = 20 lispund = 160 kg.
1 våg                        = 3 bismerpund = 18 kg.
1 lispund                  = 16 skålpund = 8 kg.
1 bismerpund          = 12 skålpund = 6 kg.
1 skålpund               = 2 merker = 0,5 kg.
1 mark                     = 16 lodd = 0,25 kg.
1 lodd                       = 4 kvintin = 15,6 gr.
1 kvintin                  = 4 ort = 3,9 gr.
1 ort                         = 16 æs = 6,1 mgr.
1 gran                      = 4 mgr.

De eldste norske pengene ble slått i godt sølv, og det skulle gå 10 penninger i ertogen og 240 i marken.

1 mark                     = 8 øre = 214,32 gr.
1 øre                        = 3 ertogener = 26,79 gr.
1 ertog                     = 10 penninger = 8,93 gr.
1 lodd                       = 1/2 øre = 1 1/2 ertog = 13,4 gr.
1 unse                      = 2 lodd = i søvvekt 29,3 gr.
1 lodd                       = 2 kvintin
1 mark gull               = 8 lodd sølv.

HULMÅL


1 favn skieved            = 2m x 2m x 3m = 6 2/3 m3
Kommerslest trelast   = 5 m3
1 tønne malm             = 1/4 m3
1 kullmål                     = 1/2 m3
1 lest kull                    = 2 m3
1 lass                           =10 staure
1 staur                        = 12 - 13 kornband
1 treve                        = 24 - 26 kormband

FISKEMÅL

1 tjug kast                    =   1 voll
1 voll                             = 80 stk. sild
1 kast                            = 4 sild i dobbelt håndgrep.
1 tønne                         = 4 - 6 voll
1/2 tjug fisk                 = ei vorda (neppe sild)
Ei vorda                        = 10 stk.
Tolvtjug                        =  to storhundre = 240 stk.
Sekstjug                        =  storhundre = 120 stk
Lite hundre                  = 100 stk.
1 tjug                            = 20 stk.
1 sneis                          = 20 stk
1 tylft                           = 12 stk.
1 stamp sild                 = ca. 50 l.
1 skjeppe                     = 20 l.
1 lest sild                     = 12 tønner
1 fisketønne                = 3 anker = 120 potter
1 oksehode                  = 2 fisketønner
1 skrull                        = 3,04 l.
1 balle                         = 12 stk.
1 balle                         = 10 ris, papir.
1 hespel                      = 100 gr = 4 fedd.
1 fedd                         = 20 gr.
Deker                          = 10 skinn og huder
Timber                        = 40 små skinn.
FLATEMÅL

1 tønne land               = 4 mål jord = 4000 m2
1 mål                           = 64 ( 8x8 stangruter) = 1000 m2.
1 mæling                     = ( slåttemål ) = 6 mål
1 kvadratalen             = 40 dm2
1 kvadratfot               = 10 dm2
1 kvadtatrode            = 100 dm2
1 salsa (såldså)          = flatemål for kornåkre = 8x8
                                      stenger.


LENGDEMÅL

1 skogsmil                  =  1 rast d.v.s. den avstanden
                                       man gikk før man trengte en
                                       hvil.
Neverskomil               = den veistrekke som et par
                                       neversko holdt ca, 16 km.
Kyndelmil                   = Den veistrekke man nådde å
                                       gå så lenge en fakkel brant ca.
                                       16 km.
Halv fjerdingsmil       = 1,4 km.
Fjerdingsmil              =  2,8 km.
1 vike sjø                   = (gammelt for sjømil) = det 
                                     stykket man rodde mellom hvert 
                                     roskifte ca. 9 km.
1 langspann                = lengde målt fra spissen av
                                       tommelfingeren til spissen
                                       langfingeren, når fingrene
                                                   holdes utspredt d.v.s. 1/3
                                       av en vanlig alen.
Stuttspann                  = målt fra spissen av tommel-
                                       fingeren til spissen av peke-
                                       fingeren.
Tverrhand                  = 3 - 4 tommer = 7,5 - 10 cm.
Knokemål                   = ca. 1/3 fot, langfingerens
                                       lengde.
Fingerbredd               = ca. 1/6 fot.
1 alen                         = 2 fot.
1 rode                        = 5 alen
1 stang                       = 6 alen 1/4
1 fot                           = 12 tommer.
1 tomme                    = 16 linjer
1 linje                        = 1,623 mm = 10 gran
1 gran                        = 0,1623 mmKanne = 1, 9322 kilo
Notting = 5,79 liter
Smørepund = 5,59872 kilo
Ørtug = 9,1 gram
(Takk til Mina for disse) 
 Gamle kroppsmål
 • Armelengde, avstanden mellom skulderen og tuppen av langfingeren
 • Fingerbredd, tverrmålet av langfingeren målt ved roten av neglen
 • Tomme, tverrmålet av tommelfingeren målt ved roten av neglen
 • Håndbredd, tverrmålet av håndflaten målt på tvers mellom tommelfinger og pekefinger
 • Fot, avstanden mellom hælen og tuppen stortåen
 • Alen, avstanden mellom albuen og tuppen av langfingeren
 • Favn, avstanden mellom langfingerene på begge hender (det man kunne favne rundt)
 • Mannshøyde, høyden av en voksen mann
 • Skritt, avstanden mellom føttene i et skritt


 

Andre gamle lengdemål

 • Dagsreise, avstanden man kunne ro eller seile en båt i løpet av en dag
 • Linje, en strekt tegnet med en spiss gjenstand (sverd, spydspiss eller lignende)
 • Pilskudd, avstanden man kunne skyte en pil med en bue
 • Rast, avstanden man kunne gå før en trengte hvile
 • Steinkast, avstanden man kunne kaste en nevestor stein

 

Forholdet mellom enhetene (fra 1541)Omregning til SI-systemet - fra år
navntegnBfavnalenfotkvarttommelinjeskruppel1274C1274D1541E1683F1824G1875H1959Jenhet
1 favn1A361272864103681,4221,6591,89781,88821,88251,88221,8288m
1 alen1/312424288345647,40055,30063,26062,94062,75062,74060,960cm
1 fotI1/61/212121441728--31,63031,47031,37531,37030,480cm
1 kvart1/121/41/2167286411,85013,82515,81515,73515,68815,68515,240cm
1 tommeII1/721/241/121/61121442,6332,6332,6362,6232,6152,6142,540cm
1 linjeIII1/8641/2881/1441/721/121122,1942,1942,1972,1852,1792,1782,117mm
1 skruppelIV1/103681/34561/17281/8641/1441/1210,1830,1830,1830,1820,1820,1820,176mmHar lagt til litt av nyere dato også.